Coronaviruset

Helse Sør-Øst har 157 intensivplasser i dag, og det er planer i alle helseforetakene for å utvide dette til flere plasser. Foto: iStock

Helse Sør-Øst: 22 pasienter innlagt med coronasmitte - fire i respirator

Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen er i gul beredskap. Det betyr blant annet at planlagt behandling utsettes og at helseforetakene omdisponerer både personell og andre ressurser for å kunne behandle pasienter med coronasmitte på best mulig måte.

Publisert

-Fredag formiddag hadde våre sykehus 22 pasienter innlagt med coronasmitte. Fem av disse er på intensivavdelinger, hvorav fire i respirator. Vi har 157 intensivplasser i dag, og det er planer i alle helseforetakene for å utvide dette til flere plasser. Om lag 1500 av til sammen 80000 ansatte er i karantene – dette tallet varierer noe, da noen er på vei ut av karantene mens andre er omfattet av nye karanteneregler.

Folkehelseinstituttet sier at en full coronaepidemi vil sette i gang i mai og kan vare ett år. Nå ber FHI at helsetjenesten forbereder seg på at 14 prosent av befolkning (733 000) blir syke at 22 000 trenger sykehusbehandling og at 5 500 vil trenge intensivbehandling med behov for mekanisk pustehjelp.

Norsk helsevesen har til vanlig rundt 450 intensiv-sengeplasser. Disse sengeplassene brukes i dag av pasienter som er alvorlig syke. Hvis andre deler av sykehusenes behandlingsapparat tas i bruk, kan kapasiteten økes.

Les også: FHI rapport - 733.000 blir syke og 5.500 vil trenge intensivbehandling

Dette er en utfordrende situasjon, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, og jeg vil berømme alle ansatte og ledere som gjør en stor innsats i sykehusene.

Omdisponerer ressurser

-Vi arbeider kontinuerlig med å sikre tilstrekkelige ressurser som personell, smittevernutstyr og intensivkapasitet. Dette vil bli utfordrende, men med god samordning i regionen vil vi utnytte ressursene best mulig.

For de som blir alvorlig syke, vil det ofte være behov for respiratorbehandling. Det er ulike typer respiratorer i bruk og totalt er det rundt 400 respiratorer tilgjengelig i Helse Sør-Øst.

AMK-sentralene i Helse Sør-Øst opplever stor pågang for tiden. Vi vil gjenta oppfordringen om at man bare ringer nødtelefon når man har bruk for øyeblikkelig hjelp da vi må unngå å overbelaste systemet, sier Lofthus.

Smittevernutstyr

Sykehusene i Helse Sør-Øst har egne utstyrslagre. I tillegg har regionen et forsyningssenter med utstyrslager som sykehusene får utstyr fra. I slutten av januar vedtok Helse Sør-Øst RHF i tillegg å etablere et ekstra beredskapslager.

-Vi gjør det vi kan for å ha nok utstyr til at våre ansatte kan skjermes for smitte. Derfor har vi særlig oppmerksomhet på for eksempel åndedrettsvern og beskyttelsesbriller, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. Det har vært og er utfordringer med å få kjøpt inn alle typer smittevernutstyr. Blant annet har det vært utfordringer med å få tak i utstyr som vanligvis produseres i Kina, og vi ser også noen utfordringer med leveranser da det er restriksjoner ved ulike grenseoverganger også i Europa. Det er en krevende leveransesituasjon globalt og det er svært viktig at utstyret vi har brukes fornuftig, understreker Frich.Det er etablert et samarbeid om innkjøp og fordeling av utstyr nasjonalt mellom helseregionene, slik at utstyr fordeles der det trengs, og slik at alle sykehusene i Norge har lik tilgang på utstyr.

-Fredag formiddag hadde våre sykehus 22 pasienter innlagt med coronasmitte. Fem av disse er på intensivavdelinger, hvorav fire på respirator, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus.
-Vi gjør det vi kan for å ha nok utstyr til at våre ansatte kan skjermes for smitte. Derfor har vi særlig oppmerksomhet på for eksempel åndedrettsvern og beskyttelsesbriller, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.
Powered by Labrador CMS