Doktor Shanu Modi om ny behandling av HER2-lav brystkreft: “Jeg er glad for at jeg opplever dette i min tid”

(ESMO/Paris) Brystkreftlegen Shanu Modi fikk stående applaus da hun presenterte sin banebrytende studie DESTINY-Breast04 på ASCO i sommer. I et eksklusivt intervju med HealthTalk forteller hun om de praksisendrende konsekvensene av studien, og hva den innebærer for behandlingen av brystkreft.

Publisert Sist oppdatert

Shanu Modi jobber på Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, der hun til daglig behandler kvinner med brystkreft. Nærmest over natten ble hun vidgjeten etter at hun la frem DESTINY-Breast04-studien med trastuzumab deruxtecan (T-DXD, Enhertu) på The American Society of Clinical Oncology (ASCO) i juni. På den europeiske kreftkongressen ESMO var hun invitert til å holde et foredrag om studien og HealthTalk møtte henne til et ekslusivt intervju.

Studien bekreftet klassifiseringen av pasienter med HER2-lav metastatisk brystkreft som en separat undergruppe.

- Trastuzumab deruxtecan endrer behandlingsmuligheter for kvinner med HER2-lav metastatisk brystkreft, sier hun. Studien slår fast at progresjonsfri overlevelse dobler seg når pasientene behandles med Enhertu forteller Modi til HealthTalk.

Basert på data fra denne studien, godkjente amerikanske Food and Drug Administration (FDA) det målrettede legemidlet Enhertu for pasienter med ikke-opererbar eller metastatisk HER2-lav brystkreft på rekordtid - i august 2022.

Godkjenningen anerkjenner den nylige utvidelsen av pasientpopulasjonen med brystkreft som er kvalifisert for behandling med HER2-målrettet behandling.

Godkjent i USA på rekordtid

Brystkreft kan uttrykke, på varierende nivå, et protein kalt HER2 som bidrar til vekst og spredning. HER2-lave svulster har celler som inneholder lavere nivåer av HER2-proteinet på overflaten. Det er anslås at om lag 290 000 kvinner i USA vil bli diagnostisert med brystkreft i 2022.

Historisk sett har omtrent 80 % av brystkrefttilfellene blitt ansett som HER2-negative som betyr at svulstene ikke overuttrykker, eller lager for mange kopier av HER2-proteinet. Før FDA-godkjenningen fikk pasientene med lavt HER2-nivå endokrin behandling eller kjemoterapi. Men med anerkjennelse av lav-HER2-subtypen, kan omtrent 60 % av den tidligere HER2-negative pasientgruppen omklassifiseres som HER2 lav, ifølge FDA og behandles med Enhertu.

I Norge og Europa er denne behandlingen ennå ikke godkjent. Det Europeiske legemiddelbyrået - EMA - holder på å vurdere Enhertu for HER2-lav metatstatisk brystkreft.

- Omtrent halvparten av alle pasienter med brystkreft har svulster som er HER2-lave, som tidligere har blitt klassifisert som HER2-negative og ikke har hatt effektive behandlingsmuligheter med HER2-målrettede medisiner. Basert på de lovende resultatene av DESTINY-Breast04-studien, begynner klinikere å differensiere nivåer av HER2-ekspresjon og redefinere hvordan metastatisk brystkreft klassifiseres med en tydelig HER2-lav pasientpopulasjon som kan være kvalifisert for trastuzumab deruxtecan, sier Modi.

- Når disse pasientene behandles med standardbehandlingen kjemoterapi, har de det ikke bra. Å ha et annet legemiddel som trastuzumab deruxtecan er viktig for denne pasientpopulasjonen, sier Shauna Modi.

Studien

I DESTINY-Breast04 ble om lag 500 pasienter med ikke-opererbar/metastatisk HER2-lav, hormonreseptor (HR)-negativ eller HR-positiv brystkreft randomisert til Enhertu eller legens valg av kjemoterapi.

Pasienter behandlet med Enhertu hadde en median progresjonsfri overlevelse (PFS) på 9,9 måneder mot 5,1 måneder for kjemoterapigruppen (Hazard ratio 0,50, P<0,001). Enhertu viste overlegenhet i både de to undergruppene HR-positive (10,1 vs 5,4 måneder) og HR-negative (8,5 vs 2,9 måneder) .

Median totaloverlevelse (OS) var 23,4 måneder med Enhertu versus 16,8 måneder med kjemoterapi (HR 0,64, P=0,001). OS var overlegen med Enhertu i både de HR-positive og HR-negative undergruppene.

Powered by Labrador CMS