Legemidler og biotek

Nydiagnostiserte pasienter med mesoteliomkreft som ble behandlet med kreftlegemidlet ONCOS-102 oppnår sterk immunaktivering og økt progresjonsfri overlevelse. Bildet viser T-celler som angriper en kreftcelle.

Ny studie: Targovax melder om økt immunaktivering og overlevelse blant førstelinjepasienter med brysthinnekreft som får ONCOS-102

Nydiagnostiserte pasienter med mesoteliomkreft som ble behandlet med kreftlegemidlet ONCOS-102 oppnår sterk immunaktivering og økt progresjonsfri overlevelse. Dataene er så gode at bioteknologiselskapet Targovax nå vil starte en klinisk studie der pasienter i tillegg til ONCOS-102 også får immunterapi.

Publisert

Det sier det norske bioteknologiselskapet Targovax i en pressemelding. Medikamentet ONCOS-102 er et modifisert adenovirus som er ment å reaktivere immuncellene til igjen å angripe kreften.

Vil ikke røpe hvilken immunterapi

Targovax vil foreløpig ikke røpe hvilken immunterapi som er aktuell å bruke, men forteller at det enten er en PD1 eller PD-L1 hemmer - også kalt sjekkpunkthemmere - som vil bli utprøvd i tillegg til ONCOS-102.

PD1 og PD-L1 er et protein som finnes på overflaten til noen kreftceller, og forhindrer at disse kreftcellene blir angrepet av kroppens immunforsvar. PD1 og PD-L1 terapier som er målrettet mot disse proteinene har blitt en ledende ny type kreftbehandling, og inkluderer immunterapiene avelumab (Bavencio) fra Pfizer/Merck, MSDs pembrolizumab (Keytruda), Bristol Myers Squibbs nivolumab (Opdivo), Roche sin atezolizumab (Tecentriq) og AstraZenecas durvalumab (Imfinzi).

Targovax har allerede en pågående studie innen malignt melanom (føflekkreft) der kombinasjonbehandlingen pembrolizumab og ONCOS-102 utprøves.

Kun nydiagnostiserte hadde effekt

I alt deltok 31 pasienter i studien der 20 pasienter fikk ONCOS-102 i tillegg til standardbehandling som er cellegift (pemetrexed/cisplatin), mens de 11 pasientene i kontrollarmen kun fikk cellegift. Studien undersøkte effekten av ONCOS-102 både på førstelinjepasienter og pasienter i senere linjer som tidligere hadde fått annen kreftbehandling.

Det var imidlertid kun førstelinjepasienter som hadde effekt av ONCOS-102 i kombinasjon med cellegift. For andrelinjepasienter viste studieresultatene at pasientene i kontrollarmen - som altså fikk kun cellegift - hadde en bedre effekt av behandlingen enn de som fikk ONCOS 102 i kombinasjon med cellegift.

Slik virker ONCOS-102

Økt progresjonsfri overlevelse

Dette har medført at Targovax i kommende studier kun vil inkludere førstelinjepasienter.

Pasientene som har deltatt i studien har nå fullført 12 måneders oppfølging og resultatene er betraktelig mer modne enn den første rapporten fra januar i år, melder selskapet.

For førstelinjepasienter i den aktive armen var median progresjonsfri overlevelse (mPFS) 8,9 måneder mot 7,6 måneder i kontrollarmen. Dette er ifølge selskapet lovende sammenlignet med tidligere studier med standard cellegift der pasientene har hatt tilbakefall etter 5,7 til 7,3 måneder.

12 måneders overlevelse for førstelinjepasienter som ble behandlet med ONCOS-102 var 64%, sammenlignet med 50% i førstelinje kontrollgruppen. Targovax forteller at det er for tidlig å rapportere tall for totaloverlevelse (OS) som er gullstandarden innen kreftbehandling.

Skal kombinere ONCOS-102 med immunterapi

-Det er helt tydelig at ONCOS-102 skaper en svært gunstig biologisk forandring i svulsten som hjelper immunsystemet å kjenne igjen og angripe kreftcellene. De forandringene vi ser tyder på at pasientene har blitt gode kandidater til å respondere på behandling med annen immunterapi, og dette er helt avgjørende for den neste studien i mesoteliom der vi planlegger å kombinere ONCOS-102 med en sjekkpunkthemmer. Vi har stor tro på at denne kombinasjonen vil oppnå det fulle potensialet av immunterapi for en pasientgruppe som har dårlig prognose og er svært krevende å behandle med dagens tilgjengelige legemidler, sier medisinsk direktør Magnus Jäderberg.

- Siden de biologiske mekanismene til onkolytiske virus og sjekkpunkthemmere er komplementære, vil det være rimelig å anta at man oppnår synergier hvis man kombinerer disse to immunterapiene. Det er denne synergien mellom ONCOS-102 og en sjekkpunkthemmer vi nå håper å kunne vise i en randomisert fase 2 studie vi planlegger i førstelinje mesoteliom i samarbeid med et anerkjent internasjonalt legemiddelfirma, avslutter Jäderberg.

Brysthinnekreft

Brysthinnekreft, mesoteliom, er en sjelden kreftsykdom. De aller fleste som får sykdommen, har vært eksponert for asbest. I Norge får om lag 10 kvinner og 60 menn denne diagnosen hvert år.

Powered by Labrador CMS