Bransjenytt

Her er vinnerne av årets priser til fremragende forskere fra venstre Marina Vietri, Ragnhild A. Lothe og Lasse Pihlstrøm

Priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus

Årets priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus ble utdelt på fredagen. Prisene gikk til Ragnhild A. Lothe som ble tildelt Excellent Researcher Award, mens Lasse Pihlstrøm og Marina Vietri mottok Early Career Awards.

Publisert

Det er sykehusets forskningsutvalg som står bak prisutdelingen, mens sykehusets eksterne vitenskapelige råd - Scientific Advisory Board - har vurdert kandidatene som er nominert av forskerkolleger. Prisene på henholdsvis 300.000 kroner for Excellent Researcher Award og 150.000 kroner for Early Career Awards.

Prisene blir delt ut én gang i året og skal hedre de beste blant sykehusets etablerte forskere og gi en påskjønnelse lovende forskertalenter. Prispengene skal benyttes til videre forskning ved OUS.

Excellent research award

Ragnhild A. Lothe er mikrobiolog og kreftgenetiker. I tillegg leder hun avdelingen for molekylær onkologi ved Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus. Hun er også professor ved Institutt for klinisk medisin.

Komiteen skriver i sin begrunnelse at hun har etablert og ledet et tverrfaglig, translasjonelt forskningsprogram med fokus på tykktarmskreft og andre solide svulster, med lang erfaring med å identifisere molekylære biomarkører med både positiv og negativ prediktiv verdi og veiledende behandlingsalternativer. Hun utfører også banebrytende forskning på molekylær disseksjon av metastatiske svulster samt farmakogenomisk profilering i prekliniske kreftmodeller, inkludert ex vivo legemiddelsensitivitetsanalyser som har dannet grunnlaget for en fase II klinisk studie.

Lothe har et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeidsnettverk og en sterk publikasjonsrekord som er på en oppadgående bane. Bredden av forskningen som er utført under hennes ledelse er imponerende, og strekker seg fra grunnleggende vitenskap, diagnostikk, prognostikk og helt til behandlingsforsøk. Den kliniske effekten er dermed betydelig. Ragnhild A. Lothe er en tydelig leder på sitt felt, og hun har bidratt vesentlig til å styrke forskningsmiljøet ved Oslo universitetssykehus.

Lothe forteller i Oslo Universitetssykehus sin artikkel at sin forskningsgruppe fokuserer hovedsakelig på presisjonsmedisin av tykktarmskreft.

Early Career Awards

Pihlstrøm er lege i spesialisering, forsker og seksjonsleder for forskning ved Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken. Han tok sin doktorgrad i 2015 ved Universitetet i Oslo. Han har en stilling som forsker og lege ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Komiteen begrunnet Lasse Pihlstrøm sin seier med at han har gitt viktige og nye bidrag til forståelsen av patofysiologien ved Parkinsons sykdom som han startet allerede under doktorgradsstudiene. I dette har han etablert internasjonale samarbeid med forskningsgrupper i London og USA. Han er valgt som leder for forskningsseksjonen ved Institutt for nevrologi. Pihlstrøm er en veldig produktiv forsker med publikasjoner i høyt rangerte tidsskrifter innen feltet. Han har blitt tildelt flere tilskudd som hovedforsker i løpet av de siste årene. Pihlstrøm er en utmerket ung forsker, allerede etablert på den internasjonale arenaen, med en evne til å kombinere genetiske analyser med klinisk fenotyping.

Han forsker for øyeblikket på skjæringspunktet mellom bevegelsesforstyrrelser, nevrodegenerasjon og genomikk.

Marina Vietri er forsker ved Seksjon for molekylær cellebiologi, Institutt for kreftforskning på Kreftklinikken.

Marina Vietri disputerte i 2015 ved Universitetet i Oslo, som hun ble hedret med den prestisjetunge H.M. kongens gullmedalje. Hun er nå seniorforsker ved Institutt for molekylær cellebiologi ved Institutt for kreftforskning og har et stipendiat fra Helse Sør-Øst.

Komiteen skriver dette i sin begrunnelse; Vietri har gjort banebrytende arbeid med det molekylære maskineriet kjent som ESCRT og kjernemembranintegritet ved kreft som har oppnådd stor interesse for det vitenskapelige samfunnet og kommentarer i f.eks. Vitenskap, natur og naturanmeldelser Molekylær cellebiologi. Disse funnene er publisert i Nature and Nature Cell Biology, og hun har to ganger mottatt den utmerkede artikkelprisen fra Oslo universitetssykehus. Vietri er en utmerket ung forsker som har demonstrert sterke ferdigheter for å jobbe med forskere fra forskjellige disipliner, inkludert et lovende samarbeid med oversettelsesforskere ved Comprehensive Cancer Center ved Oslo universitetssykehus.

Hun forsker for øyeblikket på ESCRT og kjernemembranintegritet.

Ragnhild A. Lothe Foto: Oslo Universitetssykehus
Lasse Pihlstrøm Foto: Oslo Universitetssykehus
Marina Vietri Foto: Oslo Universitetssykehus
Powered by Labrador CMS