Bransjenytt

– Vår ambisjon i Incyte er å bidra til å gi Norge flere kliniske studier innen onkologi og hematologi, og medvirke til at flere pasienter får tilgang på nødvendige behandlinger. Jeg ser frem til å jobbe med mange spennende produkter i samarbeid med norske fagmiljøer i årene som kommer, sier David Waaseth.

Incyte vokser og ansetter David Waaseth som Key Account Manager

Bioteknologiselskapet Incyte forsterker satsningen på Norge og Norden. Sammen med nye produktlanseringer og en voksende pipeline innenfor onkologi og hematologi, vil selskapet øke antall kliniske studier i Norge. Som en del av satsningen har Incyte ansatt David Waaseth som ny Key Account Manager i Norge.

Publisert

Waaseth kommer fra Janssen, hvor han har arbeidet som Area Account Manager siden 2013. Han mer enn 20 års arbeidserfaring fra legemiddelindustrien.

Flere kliniske studier

– Vår ambisjon i Incyte er å bidra til å gi Norge flere kliniske studier innen onkologi og hematologi, og medvirke til at flere pasienter får tilgang på nødvendige behandlinger. Jeg ser frem til å jobbe med mange spennende produkter i samarbeid med norske fagmiljøer i årene som kommer. Incyte arbeider i hele næringskjeden fra grunnforskning til ferdig legemiddel, og jeg ønsker nå å bidra til at dette kommer norske pasienter til gode, sier Waaseth.

Her kan du se en oversikt over de kliniske studiene som selskapet gjennomfører.

EMA har nettopp godkjent selskapets produkt, Minjuvi, til bruk i Europa. Minjuvi er beregnet til behandling av voksne med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL). Behandlingen er beregnet for voksne pasienter som ikke responderer på initial behandling, eller som rammes av tilbakefall og ikke er kandidater for autolog stamcelletransplantasjon, noe som utgjør cirka 30–40 prosent av pasientene med diffust storcellet Bcellelymfom (DLBCL). I Norge diagnostiseres hvert år i underkant av 400 pasienter med DLBCL.

Incyte ble startet i 2002 og er et globalt farmasøytisk selskap med fokus på forskning, utvikling og produksjon av nye behandlinger for sykdommer hvor det er få eller helt manglende behandlingsalternativ. Forskningsprogrammet består av 23 substanser rettet mot 21 molekylære mål. Porteføljen inneholder blant annet immunterapier, som tar sikte på å stimulere pasientens eget immunsystem til å angripe kreftceller, og målrettede behandlinger som blokkerer, direkte eller indirekte, effekten av kreftfremkallende mutasjoner. Incyte har sitt globale hovedkontor i Delaware (USA) og europeisk hovedkontor i Morges (Sveits). Globalt har Incyte cirka 2000 ansatte.

Powered by Labrador CMS