Bransjenytt

Fredrik Sund

Fratrer fra styret i Helse Nord RHF

Ansatterepresentant i styret i Helse Nord, Fredrik Sund, går ut. Vararepresentant Ann-Mari Jenssen trer inn istede.

Publisert

Fredrik Sund har sittet i styret som ansatterepresentant, men skal nå vikariere som klinikkleder for kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken i UNN. Han går derfor ut av styret siden den nye stillingen ikke er forenlig med hans verv som ansatterepresentant, står det i Helse Nord sin pressemelding.

Vararepresentant Ann-Mari Jenssen tar over Sunds plass i styret fram til de ansatte skal velge nye representanter i 2022.

Fredrik Sund har sittet i styret som ansatterepresentant, men skal nå vikariere som klinikkleder for kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken i UNN. Han går derfra ut av styret siden den nye stillingen ikke er forenlig med hans verv som ansatterepresentant, står det i Helse Nord sin pressemelding.

Vararepresentant Ann-Mari Jenssen tar over Sunds plass i styret fram til de ansatte skal velge sine representanter i 2022

Se medlemmer og les mer om styret i Helse Nord

Powered by Labrador CMS