Bransjenytt

Påtroppende fagdirektør i Helse Vest RHF, Bjørn Egil Vikse er i dag professor og klinikkoverlege ved Haugesund sjukehus

Bjørn Egil Vikse er den nye fagdirektøren i Helse Vest

Klinikkoverlege og professor Bjørn Egil Vikse blir den nye fagdirektøren i Helse Vest RHF. Han starter i august Vikse tar over etter Baard-Christian Schem, som selv ønsker å gå over i ny rolle i Helse Vest etter tolv år i jobben som fagdirektør.

Publisert

– Dette blir veldig spennende. Jeg gleder meg til nye utfordringer og å jobbe for en god spesialisthelsetjeneste på heile Vestlandet, sier Bjørn Egil Vikse, som kommer fra jobben som klinikkoverlege og forsker innen nyremedisin ved Haugesund sjukehus i Helse Fonna. 

Men fra august 2022 blir han ny fagdirektør i Helse Vest RHF. Vikse har bakgrunn som professor ved Universitetet i Bergen og er spesialist i indremedisin og i nyresykdommer. 

Vil jobbe for gode faglige rammer i sykehusene

Han tok doktorgraden i 2003 og har som professor vært en aktiv leder av flere forskningsprosjekt innen nyresykdommer - i tillegg til å arbeide som koordinator for medisinstudentutplasseringen i Helse Fonna. Vikse startet ved Haugesund sjukehus i 2012 og har vært klinikkoverlege ved medisinsk klinikk i Helse Fonna siden 2017. I denne stillinga har han blant annet jobbet med organisering og drift av legetjenesten, opplæring av leger i spesialisering og kvalitetsarbeid. 

– Jeg har jobbet i spesialisthelsetjenesten på Vestlandet siden jeg fikk min første sommerjobb som medisinstudent med lisens på Haukeland universitetssjukehus i 2001. De siste årene har jeg også fått kjennskap til de andre sykehusene i Helse Vest - og ser fram til å jobbe for at medarbeiderne på alle sykehusene skal få gode faglige ramme​r for å gjøre en så god jobb som mulig fortsetter han.  

Starter i august

Vikse tar over etter Baard-Christian Schem, som selv ønsker å gå over i ny rolle i Helse Vest RHF etter tolv år i jobben som fagdirektør.
– Jeg er veldig glad og fornøyd med at Bjørn Egil Vikse har takket ja til jobben. Fagdirektørstillingen i Helse Vest RHF har stor betydning, både i nasjonal sammenheng og i samarbeidet i regionen vår. Jeg ser fram til at han begynner hos oss i august, sier administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.   

Powered by Labrador CMS