Bransjenytt

Administrerende direktør på Oslo Universitetssykehus (OUS), Bjørn Atle Bjørnbeth går inn i styret til Oslo Cancer Cluster.

Bjørn Atle Bjørnbeth går inn i styret til Oslo Cancer Cluster

Dr. Bjørn Atle Bjørnbeth ble ønsket velkommen i styret i Oslo Cancer Cluster under årsmøtet torsdag 26. august.

Publisert

Bjørn Atle Bjørnbeth er administrerende direktør på Oslo Universitetssykehus (OUS). Han tiltrådte denne stillingen i februar 2020. Han er utdannet gastrokirurg og var tidligere leder for gastro- og barnekirurgisk avdeling ved OUS.

Bjørnbeth er dedikert til å skape gode helsetjenester for pasientene ved OUS og til å forvalte ressursene på en best mulig måte. Hans legger vekt på å samarbeid tett med Oslo by og Universitetet i Oslo, og andre viktige partnere, for å utvikle forskningen og den omfattende aktiviteten innen utdanning og opplæring som sykehuset har ansvaret for, skriver Oslo Cancer Cluster i sin pressemelding.

Her kan du se alle styremedlemmene i Oslo Cancer Cluster.

Det at Bjørnbeth nå trer inn i styret til Oslo Cancer Cluster anses som en anerkjennelse av arbeidet som Oslo Cancer Cluster utfører. Det er Kjetil Widerberg som er daglig leder i næringslivsklyngen og Øyvind Kongstun Arnesen er styreleder.

Powered by Labrador CMS