Legemidler og biotek

Blodprøven oppdager forandringer i genene etter hvert som kreftsykdommen utvikler seg og kan brukes til å forbedre screening av kreft slik at man starter behandlingen raskere. Foto iStock
Blodprøven oppdager forandringer i genene etter hvert som kreftsykdommen utvikler seg og kan brukes til å forbedre screening av kreft slik at man starter behandlingen raskere. Foto iStock

Ny blodprøve kan oppdage flere enn 20 krefttyper

Ny blodprøve kan oppdage flere enn 20 krefttyper, slik at kreft kan identifiseres og behandles tidligere enn før.

Publisert

Blodprøven som er utviklet av bioteknologiselskapet Grail oppdager forandringer i genene etter hvert som kreftsykdommen utvikler seg og kan brukes til å forbedre screening av kreft slik at man starter behandlingen raskere. Rask behandling øker sannsynligheten for at kreften bekjempes.

Hele 99,4 prosent av en rekke krefttilfeller ble funnet gjennom blodprøven - som betyr at bare 0,6 prosent av tilfellene man oppdaget som kreft var feildiagnoser hvor pasienten var kreftfri.

Testen var i stand til å oppdage en tredel av pasientene med kreft i stadium 1, og tre fjerdedeler av pasientene som hadde kreft i stadium 2.

Innovasjonen som er gjort av amerikanske forskere, ser etter unormale metyleringsmønstre i DNAet, som kan indikere forskjellige typer kreft.

Kan finne kreft i nesten 90 prosent av tilfellene

Studien fant at den nye metoden kan spore opp kreft i nesten 90 prosent av tilfellene, inkludert eggstokkreft- og kreft i bukspyttkjertelen. Dette er kreftformer som er svært vanskelig å oppdage.

- Arbeidet vårt indikerer at metyleringsbaserte analyser langt overgår tradisjonelle DNA-sekvenseringsmetoder når det gjelder å oppdage flere former for kreft i blodprøver. Resultatene fra den nye studien viser at slike analyser gir oss mulighet for screene mennesker med kreft. Det sier studiens hovedforfatter, Dr Geoffrey Oxnard fra Harvard Medical School.

I studien analyserte forskerne cellefritt DNA - som kommer inn i blodomløpet etter at morcellen dør - i mer enn 3 500 blodprøver. Blodprøvene ble tatt fra 1500 kreftpasienter og fra 2000 fra mennesker uten kreft. Blodprøvene fra pasientene med kreft omfattet mer enn 20 typer kreft. Testen oppdaget 76 prosent av all kreft med høy dødelighet.

Innenfor denne gruppen var testnøyaktigheten 32 prosent for pasienter med kreft i stadium 1, 76 prosent for de med kreft i stadium 2, 85 prosent for stadium tre og 93 prosent for stadium fire.

Forskningsresultatene ble presentert den 28. september på European Society for Medical Oncology Congress i Barcelona.

Norge er blant verdens beste på kreftoverlevelse

Norge er blant verdens beste på kreftoverlevelse og norske kreftpasienter er blant dem i verden som har størst sjanse til å overleve en rekke kreftformer, blant annet tarmkreft og gynekologisk kreft. Det viser en verdensomspennende kartlegging som ble publisert i The Lancet 30. januar 2018. Dette er tall fra CONCORD 3-studien som har analysert individuelle pasientdata fra 322 kreftregistre i 71 land og områder, og har sammenlignet 5 års relativ overlevelse hos mer enn 37,5 millioner voksne pasienter (15 til 99 år) og barn (0 til 14 år) diagnostisert med en av 18 vanlige kreftformer.

Overlevelsen har de siste 15 årene vært gjennomgående høy for Norge, Finland, Sverige, Island, Australia, New Zealand, Canada og USA.

Selv for noen av de mest dødelige kreftformene, som leverkreft og lungekreft, har overlevelsen blitt bedre, viser studien.

I Norge har overlevelsen for lungekreft bedret seg betraktelig siden slutten av 80-tallet. For kvinner ligger overlevelsen nå på 22 prosent, mot 12 prosent for 20 år siden.

Likevel mangler slike fremskritt fortsatt for noen av de store kreftformene. Bukspyttkjertelkreft er fortsatt svært dødelig i alle land, og 5 års overlevelse ligger generelt lavere enn 15 prosent, rundt 9 prosent i Norge.

Powered by Labrador CMS