Legemidler og biotek

Blodkreftforeningen: - Nødvendig å endre Beslutningsforum

- Norge er for sene med å godkjenne nye kreftlegemidler og det er for lite åpenhet i beslutningene. Det sier Olav Ljøsne som er styreleder i Blodkreftforeningen.

Publisert

Han kommenterer Dagsrevy-intervjuet med overlege og leder for Oslo myelomatosesenter Fredrik Schjesvold som sier at norske sykehus ikke får bruke de beste medisinene mot myelomatose

- På Myelomatosemrådet har vi opplevd en veritabel revolusjon i utviklingen av nye medisiner de siste årene, og myelomatose er kanskje den kreftformen som har fått flest nye banebrytende medisiner de siste årene. Samtidig er knapt noen kreftdiagnose som har opplevd en så forsinket innføring av nye legemidler, sier Ljøsne.

Nå vil han han sette Beslutningsforum på den politiske dagsorden slik at velgerne kan ta stilling til hvordan de ønsker legemiddelpolitikken før stortingsvalget neste år.

I dette intervjuet snakker han også om:

  • Hvorfor han ble styreleder i Blodkreftforeningen
  • Behovet for mer åpenhet i beslutningsprosessen og at det må bli mer rom for leger og pasienter i Beslutningsforum
  • Paradokset at man i finansieringen av legemidler går over fra individuell vurdering til gruppetenkning, mens den medisinske utviklingen går motsatt vei: til mer persontilpasset medisin
  • Norge er blant de siste landene i Europa som innfører nye kreftlegemidler og Ljøsne vil at legemidlene tas i bruk når det har fått markedsføringstillatelse i EMA - den europeiske legemiddelmyndigheten.
  • Det er ikke akseptabelt at Beslutningsforum unntar vedtakene for innsyn fra offentligheten
  • Sjokket da Beslutningsforum i sitt siste møte vedtok at medisinen ruksolitinib (Jakavi) ikke lenger kan gis til nye pasienter med myelofibrose.
Powered by Labrador CMS