Legemidler og biotek

Photocure har inngått en avtale med legemiddelselskapet Ipsen Pharma om å ta tilbake de kommersielle rettighetene for salg og markedsføring av Hexvix i Europa. Dette et ledd i vår strategi om å bli en global leder innen blærekreft, sier Dan Schneider.

Photocure overtar salget av Hexvix i Europa - forventer en tredobling av inntektene i 2021

Photocure har inngått en avtale med legemiddelselskapet Ipsen Pharma om å ta tilbake de kommersielle rettighetene for salg og markedsføring av Hexvix i Europa. - Photocure ser betydelige vekstmuligheter i Europa, sier administrerende direktør Dan Schneider.

Publisert

De kommersielle rettighetene overføres til Photocure fra og med 1. oktober 2020.

- Når vi nå tar full kontroll over Hexvix i Europa, er dette et ledd i vår strategi om å bli en global leder innen blærekreft og kontrollen gir oss et solid fundament for for videre vekst, sier Schneider. Photocure tar over salget i Europa allerede fra fjerde kvartal 2020.

Tredobling i 2021

I 2011 inngikk Photocure en global kommersialiseringsavtale med Ipsen om salg, markedsføring og distribusjon av Hexvix utenfor Norden, og USA. Ipsen har fungert som strategisk partner og har bygget en solid posisjon for merkevaren i utvalgte, viktige europeiske markeder.

Hexvix injiseres i blæren gjennom et kateter. Deretter gjennomføres en cystoskopi med blått lys, fremfor det tradisjonelle hvite lyset. Dersom kreft er til stede vil den gløde rødt under det blå lyset. Slik oppdages kreft som ikke er synlig ved bruk av tradisjonell cystoskopi med hvitt lys.

I 2019 oppnådde Ipsen et Hexvix-salg på 203 millioner kroner i det europeiske markedet, med unntak av Norden der Photocure gjennom alle år har hatt fullt ansvar for salg og markedsføring. Photocures royalty av dette var 61 millioner kroner. Nå tror Photocure-sjefen at det allerede i 2021 vil være mulig å tredoble dette beløpet når Photocure tar over salg og markedsføring. Etter 2021 forventer Schneider en årlig omsetningsvekst på om lag 20-30% i de tidligere Ipsen-markedene.

Må investere

Men for å få tilgang til denne inntektsstrømmen må Photocure gjøre omfattende investeringer. Selskapet varsler at det vil påløpe 30-35 millioner kroner i integrerings- og oppstartskostnader i 2020, og om lag 90 millioner kroner i økte salg- og andre kostnader (SG & A) i Europa fra 2021.

De viktigste vekstområdene for Photocure er de amerikanske og europeiske markedene der det er store uutnyttede markedsmuligheter. Selskapet ser betydelige vekstmuligheter i Europa og andre land som for øyeblikket ikke er kommersialisert av Ipsen.

Ved bruk av Hexvix sammen med et blått lys på cystoskopet, vil forandringer i vevet vises i form av endret fargestruktur. Svulsten(e) vil da lyse rødt mot en blå bakgrunn, noe som gjør at urolgene oppdager kreft som ikke er synlige med standardmetoden hvitt lys som vises i bildet til venstre.
- Når vi nå tar full kontroll over Hexvix i Europa, er dette et ledd i vår strategi om å bli en global leder innen blærekreft og kontrollen gir oss et solid fundament for for videre vekst, sier Dan Schneider.

Hexvix og Kreft i urinblæren

Photocures flaggskip-medikament heter Hexvix/Cysview og retter seg mot blærekreft.

Cysview er merkevarenavnet på Hexvix i USA og Canada, mens Hexvix er merkevarenavnet i alle andre markeder. Photocure markedsfører Hexvix/Cysview direkte i USA og Norden og Europa og har strategiske partnerskap for kommersialisering av Hexvix / Cysview i Canada, Australia og New Zealand.

Kreft i urinblæren er den fjerde vanligste formen for kreft blant menn og den åttende vanligste kreftformen blant kvinner. Blærekreft får lite oppmerksomhet i media, men den dreper én norsk pasient daglig, og nærmere 10 000 nordmenn lever med blærekreft. Krefttypen er en av de dyreste å behandle. Hexvix/Cysview er et legemiddel som gjør det lettere å oppdage mer av blærekreften og dermed fjerne mer av den. Dette reduserer sjansen for tilbakefall, og øker sjansen for å forhindre utvikling til mer alvorlig sykdom.

Hexvix/Cysview injiseres i blæren gjennom et kateter. Deretter gjennomføres en cystoskopi (undersøkelse med tynt rør) med blått lys, fremfor det tradisjonelle hvite lyset. Dersom kreft er til stede vil den gløde rødt under det blå lyset. Slik oppdages kreft som ikke er synlig ved bruk av tradisjonell cystoskopi med hvitt lys.

Powered by Labrador CMS