Bransjenytt

– Vi skal fortsette å lage gode helsetjenester for pasientene våre. Vi skal gi våre medarbeidere et godt sted å jobbe og muligheter til å utvikle seg, sier den nye OUS-sjefen Bjørn Atle Bjørnbeth.

Bjørn Atle Bjørnbeth er ny administrerende direktør ved OUS

Bjørn Atle Bjørnbeth (57) er tilsatt som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. - Bjørnbeth har alle forutsetninger for å være en samlende leder ved Oslo universitetssykehus, sier styreleder Gunnar Bovim. Bjørnbeth mener at den største oppgaven i årene som kommer blir realisering av planene for Nye Oslo universitetssykehus. Han starter i jobben allerede 3. februar.

Publisert

Bjørn Atle Bjørnbeth er utdannet gastrokirurg. Han kommer fra stillingen som seksjonsleder ved Gastro- og barnekirurgisk avdeling, hvor han tidligere også har vært avdelingsleder. Endringsledelse, arbeidsmiljøarbeid og utvikling av fag har stått sentralt i hans virke som leder i sykehuset.

Energi og gjennomføringsevne

– Bjørnbeth får gode skussmål som en utviklingsrettet leder med energi og gjennomføringsevne.  Han er den kandidaten som har stått seg best gjennom styrets arbeid med å finne ny administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Ut fra en samlet vurdering mener vi Bjørnbeth har de egenskapene og den erfaring som er nødvendig for å lede Oslo universitetssykehus gjennom de utfordringene sykehuset står foran. Bjørnbeth har alle forutsetninger for å være en samlende leder ved Oslo universitetssykehus, sier styreleder Gunnar Bovim.

Det er et samlet styre som har tilsatt Bjørn Atle Bjørnbeth som administrerende direktør i Oslo universitetssykehus.

- Gleder meg til å gå i gang

– Jeg er stolt over å bli vist denne tilliten og gleder meg til å gå i gang med jobben, sier Bjørnbeth.

– Vi skal fortsette å lage gode helsetjenester for pasientene våre. Vi skal gi våre medarbeidere et godt sted å jobbe og muligheter til å utvikle seg. Vi skal forvalte ressursene våre på en god måte, og våre samarbeidspartnere skal fortsatt være trygge på at vi stiller opp. Sammen med Universitetet i Oslo og andre viktige samarbeidspartnere skal vi videreutvikle forskningen og den omfattende utdannings- og opplæringsaktiviteten vi har ansvar for, sier han.

Nye bygg for store deler av virksomheten

Bjørnbeth er tydelig på at den største oppgaven i årene som kommer blir realisering av planene for Nye Oslo universitetssykehus.

– Det skal bygges nye sykehusbygg for store deler av virksomheten. Lokalisering på Aker og Rikshospitalet er nå vedtatt, og vi har fått en økonomisk ramme. Med disse rammene vil Oslo universitetssykehus kunne videreutvikle og tilby et fremragende pasienttilbud, sier Bjørnbeth.

– Vi vil trenge mobilisering av alle yrkesgrupper, tillitsvalgte og verneombud i organisasjonen, og medvirkning fra brukere og samarbeidspartnere, for å bidra til at det nye sykehuset blir best mulig for både pasienter, pårørende og medarbeidere. Dette vil kreve mye av oss i tiden som kommer, avslutter den nye direktøren.

Arbeidsavtalen undertegnes: Bjørn Atle Bjørnbeth (t.v.) og styreleder Gunnar Bovim undertegner arbeidsavtalen.

Om Bjørn Atle Bjørnbeth

Født: 1962

Oppvekst i Stjørdal og Sandnessjøen

1984-1991 Utdannelse i medisin, Køln og Oslo
2000 Dr. grad innen leverfysiologi
2008-2010 Avdelingsleder Gastrokirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus
2010-2014 Avdelingsleder Gastro- og barnekirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus
2014-dd Seksjonsleder for lever- og bukspyttkjertelkirurgi, Oslo universitetssykehus

Tildelt DnLFs lederpris 2013

Etablerte og ledet NGICG-HPB (Norsk gastrointestinal cancergruppe for lever- og bukspyttkjertelkirurgi) fra 2004-2015. Sitter nå i styret.

Powered by Labrador CMS