Legemidler og biotek

Farvel til papiret: Fastleger får heretter viktig sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasientjournalen (EPJ) og i Felleskatalogens app og nettside

Fastleger får ikke lenger bivirkningsinformasjon på papir

Fastleger får heretter viktig sikkerhetsinformasjon om et legemiddel via varsler i pasientjournalen (EPJ) og i Felleskatalogens app og nettside. Informasjonen sendes ikke lenger på papir.

Publisert

Det skriver Statens legemiddelverk på sine hjemmeside i dag.

Fram til nå har sikkerhetsinformasjon om et legemiddel i form av «Kjære helsepersonellbrev» og opplæringsmateriell, vært sendt som brev. Undersøkelser som Legemiddelverket har gjennomført viser at mange leger ikke leser disse og at det er vanskelig å finne tilbake til informasjonen ved behov.

Legemiddelindustrien utarbeider sikkerhetsinformasjonen til helsepersonell i samarbeid med Legemiddelverket. Informasjonen merkes med Legemiddelverkets sikkerhetslogo.

Pilotprosjekt

Legemiddelverket, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Legemiddelindustrien mener at distribusjon av sikkerhetsinformasjon via brev ikke lenger er den beste måten å nå fastleger på. Legemiddelverket gjennomfører derfor et pilotprosjekt hvor materiellet utelukkende distribueres via elektroniske kanaler.

Pilotperioden vil vare fram til 1. februar 2021. Legemiddelverket vil deretter vurdere om en permanent ordning med utelukkende elektronisk distribusjon kan innføres til fastleger.

Inntil det finnes gode elektroniske løsninger i spesialisthelsetjenesten, vil sikkerhetsinformasjonen fortsatt sendes per brev til sykehusleger.

Hvor finnes informasjonen?

Fastleger vil heretter bare motta viktig sikkerhetsinformasjon i forskrivningsøyeblikket i pasientjournalen (EPJ). Informasjonen ligger også lett synlig i Felleskatalogen ved søk på legemiddelnavn. Dette vises både på nettsiden og i appen. «Kjære helsepersonell-brev» vises med overskriften «Varsel fra Legemiddelverket». Alle «Kjære helsepersonell-brev», samt lenke til opplæringsmateriell hos Felleskatalogen, er tilgjengelig på legemiddelverket.no. Et utvalg av brevene blir også omtalt i «Nytt om legemidler» i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

Powered by Labrador CMS