Legemidler og biotek

Har funnet vekstformelen: Photocure fikk en omsetningsvekst i første kvartal 2019 på hele 52 prosent i det amerikanske markedet
Har funnet vekstformelen: Photocure fikk en omsetningsvekst i første kvartal 2019 på hele 52 prosent i det amerikanske markedet

Photocure med sterk topplinjevekst etter kraftig løft i USA

Photocure kan notere seg for svært gode salgstall i årets tre første måneder – særlig i det viktige amerikanske markedet. Selskapets fokus på kommersialisering ser nå ut til å bære frukter.

Publisert

Photocure ASA fikk en omsetningsvekst i første kvartal 2019 på hele 52 prosent i det amerikanske markedet målt i USD. Veksten bidro til at Hexvix / Cysview hadde en omsetning på 51,2 millioner kroner i 1. kvartal. Omsetningen i 1. kvartal 2018 var på 40,7 millioner kroner. Også det mer modne Nordiske markedet viser vekst, men her er veksten på 8 prosent.

Photocure melder om et resultat etter skatt på minus 4,9 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot minus 3,0 millioner kroner i samme periode i fjor.

Potensialet i USA er betydelig

– Vi har hatt en sterk start på 2019, og fortsetter den positive utviklingen som begynte i 2018 ved å legge frem nye rekordresultater. Spesielt USA-veksten fortsetter, med 52 prosent målt i USD. Vi er fortsatt veldig tidlig i lanseringsfasen av Flex i USA som har et enormt potensiale for vedvarende, langsiktig vekst, sier Photocure-sjefen Daniel Schneider.

– Våre fremstøt i de nordiske landene fortsetter å levere sterk vekst på 8 prosent, og det er som forventet i dette modne markedet. Også partnersalget begynner å vise bedring, legger Schneider til.

Viktig medisinsk konsensus

I april ble det offentliggjort en ekspertkonsensus om optimal bruk av blålyscystoskopi med Cysview i Nature Reviews Urology. Konsensusuttalelsen handlet om når og hvordan man bruker Cysview for å oppdage blærekreft ved hjelp av et fleksibelt cystoskop (Flex).

– Gjennom den nylig publiserte ekspertkonsensusen har vi fått en sterk anbefaling i bruken av blålyscystoskopi med fleksibelt cystoskop  Det er vår ambisjon å gjøre Hexvix / Cysview til en standard over hele verden, sier Daniel Schneider.

Sterkt fokus på kommersialisering

Tidligere har Photocure vært sett på som et rent F&U-selskap. Nå er imidlertid den tiden historie, og selskapet har etter at Dan Schneider avløste Kjetil Hestdal som toppsjef spisset satsingen på urologi og blitt transformert til et mer kommersielt selskap, der målet er å maksimere salg og gi avkastning til sine lojale aksjonærer.

Produktet Hexvix/Cysview får i følge Schneider gode vurderinger av myndigheter, sykehus, spesialister og pasienter. I USA alene kan markedet for Cysview være på hele 15 milliarder kroner årlig. Den økonomiske gevinsten for myndighetene er betydelig større, siden Photocures produkt ikke bare er mer effektivt for pasientene, men også mer lønnsomt for samfunnet enn den konkurrerende prosedyren som er hvitt lys. Photocure sitt produkt er nå anbefalt i alle guidlines som betyr noe i USA.

Topplinjeveksten i 1. kvartal kan tyde på at selskapet er på rett vei.

Kreften lyser rødt

Cystoskopi er en undersøkelse av urinblæren. Et tynt instrument (skop) føres inn gjennom urinrøret og opp i urinblæren. Cystoskopet kan være stivt eller bøyelig/fleksibelt. Legen kan se gjennom cystoskopet eller det kan være koblet til en skjerm. Markedspotensialet innen felskibelt skop (Flex) er det største siden denne prosedyren kan gjennomføres i poliklinisk.
Hexvix/Cysview er utviklet for å finne kreft i urinblæren. Legemidlet sprøytes inn i urinblæren før undersøkelsen og operasjonen. Middelet tas opp av eventuelle kreftceller. Med Hexvix/Cysview blir det lettere å finne uvanlige celleforandringer i overflatelaget, som er flate og ikke alltid lett å oppdage med bruk av tradisjonell cystoskopi og hvitt lys.

Ved bruk av Hexvix/Cysview sammen med et blått lys på cystoskopet, vil forandringer i vevet vises i form av endret fargestruktur. Svulsten(e) vil da lyse rødt mot en blå bakgrunn, noe som gjør at urologene oppdager kreft som ikke er synlige med standardmetoden hvitt lys.

Vanskelig å oppdage

Kreft i urinblæren er den fjerde vanligste formen for kreft blant menn og den åttende vanligste kreftformen blant kvinner.

Kreft i urinblæren er svært vanskelig å behandle. Om lag halvparten av blærekreftpasientene opplever at kreften kommer tilbake etter første operasjon når hvitt lys anvendes, og mange pasienter får tilbakefall allerede etter noen måneder og må derfor opereres på nytt. Årsaken til den høye tilbakefallsprosenten er at kirurgen med hvitt lys lettere overser svulster, eller ikke fjerner dem fullstendig.

Du kan lese kvartalsrapporten her.

Blålyscystoskopi er i ferd med å ta av i den viktige amerikanske markedet. Ved bruk av Hexvix/ Cysview sammen med et blått lys på cystoskopet, vil forandringer i vevet vises i form av endret fargestruktur. Svulsten(e) vil da lyse rødt mot en blå bakgrunn, noe som gjør at kirurgene oppdager kreft som ikke er synlige med standardmetoden hvitt lys som vises i bildet til venstre.
Blålyscystoskopi er i ferd med å ta av i den viktige amerikanske markedet. Ved bruk av Hexvix/ Cysview sammen med et blått lys på cystoskopet, vil forandringer i vevet vises i form av endret fargestruktur. Svulsten(e) vil da lyse rødt mot en blå bakgrunn, noe som gjør at kirurgene oppdager kreft som ikke er synlige med standardmetoden hvitt lys som vises i bildet til venstre.
Dan Schneider gikk på som Photocures president og CEO i november 2018. Han bringer til bordet mer enn 25 års erfaring med å utvikle og vokse helseselskaper i USA. Nå kan han glede seg over en kraftig salgsvekst i det amerikanske markedet.
    
   
   
    Foto: Photocure
Dan Schneider gikk på som Photocures president og CEO i november 2018. Han bringer til bordet mer enn 25 års erfaring med å utvikle og vokse helseselskaper i USA. Nå kan han glede seg over en kraftig salgsvekst i det amerikanske markedet. Foto: Photocure
Powered by Labrador CMS