Legemidler og biotek

På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om pasienter med progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom (PF-ILD) skal få behandling med legemidlet Ofev. Fra venstre Terje Rootwelt, adm. dir. Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, adm. dir. Helse Vest og leder av Beslutningsforum, Cecilie Daae, adm. dir. Helse Nord og Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt.
På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om pasienter med progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom (PF-ILD) skal få behandling med legemidlet Ofev. Fra venstre Terje Rootwelt, adm. dir. Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, adm. dir. Helse Vest og leder av Beslutningsforum, Cecilie Daae, adm. dir. Helse Nord og Stig Slørdahl, adm. dir. Helse Midt.

Mandag avgjør Beslutningsforum om 400 norske pasienter med lungefibrose skal få ny medisin

Etter lange og krevende prisforhandlinger innførte Beslutningsforum cystisk fibrose-legemidlet Kaftrio den 25. april. På mandag skal skal Beslutningsforum ta stilling til om en annen gruppe pasienter med alvorlig lungesykdom skal få tilgang til ny behandling.

Publisert Sist oppdatert

Denne gangen er det pasienter med den alvorlige og potensielt dødelige lungesykdommen lungefibrose som håper på et positivt vedtak.

Beslutningsforum for nye metoder har varslet at de på mandag vil ta stilling til refusjon for legemidlet Ofev (nintedanib) til behandling av progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom (PF-ILD). En av sykdommene som faller innunder denne sykdomsbetegnelsen er idiopatisk lungefibrose, IPF. Alle pasienter som får denne diagnosen, vil gradvis få mer arrvev i lungene. Siden de taper lungefunksjon over tid, vil de oppleve en stadig forverring av åndenød, redusert livskvalitet og ha risiko for tidlig død.

Legemiddelverket mener at størrelsen på pasientpopulasjonen med PF-ILD i Norge er svært usikker, men estimerer at opp mot 400 nye pasienter kan være aktuelle for behandling årlig. I sin metodevurdering skriver Legemiddelverket at dersom alle disse behandles med Ofev vil det ha en total årlig budsjettkonsekvens på om lag 210 millioner kroner inkl. mva i det femte budsjettåret. Men det er før eventuelle rabatter fra produsenten Boehringer Ingelheim.

Ofev har siden 2015 hatt godkjent indikasjon og refusjon for behandling av Idiopatisk lungefibrose (IPF) hos voksne. I 2020 fkk 318 pasienter Ofev-behandling grunnet IPF.

Nytten av nintedanib har blitt undersøkt i flere randomiserte, placebokontrollerte studier. INPULSIS 1 og 2 inkluderte over 1000 pasienter med IPF, mens 650 pasienter med ikke-IPF PF-ILD var inkludert i INBUILD-studien. Ofev reduserer det årlige tapet av lungefunksjon med 49% hos pasienter med IPF, og med 57% hos pasienter med PF-ILD, og reduserer risikoen for akutte eksaserbasjoner.

Nintedanib er i dag tilgjengelig for pasienter i Sverige, Finland og Danmark til behandling av både IPF og PF-ILD.

Sier Beslutningsforum nei på mandag vil dette bety at nye pasienter med diagnosen PF-ILD ikke får starte opp behandling med Ofev. Pasienter med IPF som allerede har fått forskrevet behandlingen, får fortsette, mens nye pasienter ikke lenger får tilgang til legemidlet.

Behandlingen er allerede innført i spesialisthelsetjenesten i Finland, Sverige og Danmark.

Powered by Labrador CMS