Legemidler og biotek

Beslutningsforum sa i dag ja til seks nye legemidler, men MS-legemidlet Ocrevus fikk sitt tredje nei. Vi møtte Stig A. Slørdahl, her med beslutningen i hånden.

Alle gode ting er ikke tre: Ocrevus fikk nei i Beslutningsforum

MS-medisinen Ocrevus fikk i dag sitt tredje strake nei i Beslutningsforum. Begrunnelsen er nok en gang at prisen er for høy i forhold til effekten.

Publisert

Prisen er alt for høy i forhold til dokumentert effekt. Det er ikke dokumentert at Ocrevus har en nytte som tilsier at dette preparatet kan ha en vesentlig høyere pris enn tilsvarende behandlingsalternativer, sier Stig A. Slørdahl som leder Beslutningsforum.

To ganger tidligere har Beslutningsforum sagt nei til Ocrevus. Første nei kom i oktober 2018. Etter dette leverte Roche i november et nytt og bedre tilbud. Dette ble vurdert på møte i Beslutningsforum mandag 28. januar 2019. Ocrevus fikk igjen avslag. Og det ble som nevnt tommelen ned for Ocrevus også i dagens møte i Beslutningsforum.

Etter det HealthTalk erfarer er siste mulighet for Ocrevus til å bli godkjent gjennom en større studie som Beslutningsforum i dag bevilget 20 millioner kroner til. I denne studien skal effekten av Ocrecus vurderes opp mot rituximab (også Roche) som Beslutningsforum valgte å innføre i dag.

Skuffende dag for Roche

Det ble en skuffende dag for Roche som også fikk nei fra Beslutningsforum til en indikasjonsutvidelse for lungekreftlegemidlet Tecentriq.

Men det var flere positive vedtak i dag. Pfizer kan glede seg over at deres lungekreftlegemiddel Vizimpro fikk godkjenning. Godkjent ble også BMS sin immunterapi Opdivo - også det for lungekreft. Sanofi Aventis fikk dessuten godkjenning for sitt astmalegemiddel Dupixent. Det ble også besluttet at Jivi kan innføres til profylaktisk bruk hos tidligere behandlede pasienter med hemofili A som er tolv år og eldre.

Her kan du lese det samlede vedtaket fra Beslutningsforum.

Dette er Ocrevus

Ocrevus er et humanisert, monoklonalt antistoff rettet mot CD20-positive B-celler, en spesiell type immunceller som anses å være sentrale i de skadelige prosessene mot myelin og nerveceller ved MS. Disse skadene på nervecellene kan over tid føre til funksjonstap hos personer med MS. Fra prekliniske studier vet man at Ocrevus bindes til CD20, et overflateprotein som finnes på visse B-celler, men ikke stamceller eller plasmaceller, og dermed bevares viktige immunfunksjoner.

Ocrevus administreres ved intravenøs infusjon hver sjette måned. Den første dose gis som to 300 mg infusjoner med to ukers mellomrom. Påfølgende doser gis som enkeltstående 600 mg infusjoner.

Kilde: Roche

Powered by Labrador CMS