Politikk

Viktig prioriteringsdebatt: Fra venstre: Bjørn Moum (OUS), Karita Bekkemellem (LMI), Stig Slørdahl (Beslutningsforum), Tore Hagebakken (Ap), Sveinung Stensland (H) og Christian Grimgsgaard (Norsk overlegeforening)

Beslutningsforum vil ta 17.-desembervedtaket opp til ny vurdering

17.-desembervedtaket stopper ikke tilgangen til nye og unike legemidler, men jeg mener at vi likevel bør se på om det er tilstrekkelig finmasket. Det behov å se på grenseoppgangen mellom prioriteringsbeslutningene i Nye metoder og anskaffelsesprosessene i Sykehusinnkjøp.

Publisert

Det sa administrerende direktør i Helse Midt-Norge og leder i Beslutningsforum Stig Slørdahl, på Legemiddelindustriens seminar “Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler i Norge?”

Kirsti Nyhus, som er daglig leder i legemiddelfirmaet AbbVie, mener at seminaret ga forsterkede signaler om et godt samarbeide mellom legemiddelindustrien og Beslutningsforum. Hun er glad for at Beslutningsforum vil ta 17.-desembervedtaket opp til ny vurdering. I denne videoen kan du også høre hvilke grep hun foreslår for at norske pasienter skal få raskere tilgang til innovative legemidler.

Dette er 17. desembervedtaket

Vedtaket gikk ut på:

  1. Innføring av nye legemidler når det eksisterer et anbud Beslutningsforum for nye metoder tar informasjonen om handlingsalternativer ved innføring av nye legemidler når det eksisterer et anbud til orientering.
  2. Beslutningsforum for nye metoder legger til grunn følgende retningslinjer for innføring av nye legemidler når det eksisterer et anbud: Deltakelse i en anbudskonkurranse forutsetter at det foreligger en positiv beslutning om innføring av legemidlet fra Beslutningsforum for nye metoder før tilbudsfristens utløp. Tilbud på legemidler som ikke er besluttet innført ved tilbudsfristens utløp skal avvises. Legemidler (både nye og ved ny indikasjon) som besluttes innført etter tilbudsfrist for en konkurranse vil kunne innlemmes i neste anbudskonkurranse. Legemidlet må vente med å tas i bruk til neste anbud trer i kraft.
Powered by Labrador CMS