Legemidler og biotek

Mange pasienter med føflekkreft pantsetter hus og hjem for å betale for immunterapi på privatsykehuset Aleris. Det offentlige helsevesenet svikter pasientene, sier Kari Anne Fevang som er styreleder i Melanomforeningen.

Nektes immunterapi - kreftpasienter betaler 1,2 millioner kroner for medisinen på privat sykehus

- Mange pasienter med føflekkreft pantsetter hus og hjem for å betale for immunterapi på privatsykehuset Aleris. Det offentlige helsevesenet svikter pasientene, sier Kari Anne Fevang som er styreleder i Melanomforeningen.

Publisert

Nå kjemper hun og Melanomforeningen for at pasienter som har føflekkreft i stadium III, der kreften ikke har spredd seg så kraftig at den fremdeles kan opereres, skal bli behandlet med immunterapi etter de er blitt operert. Dette kalles adjuvant behandling på fagspråket, og reduserer sjansene for at kreften kommer tilbake. Det var ventet at Beslutningsforum ville vurdere adjuvant behandling på sitt møte den 17. juni, men nå er beslutningen utsatt på ubestemt tid.

Kari Anne Fevang har selv føflekkreft i stadium IV, en diagnose hun fikk i desember 2014. Hun overlevde takket være at hun fikk immunterapi.

Svikter pasientene

- Jeg vil gå så langt som å si at det offentlige helsevesenet svikter føflekkreftpasientene. Det er grundig dokumentert at det er mye bedre å gi immunterapi tidlig. Å vente til man er så alvorlig syk som man nå må være for å få immunterapi, fører til at mange vil dø sier Kari Anne Fevang.

Les også: Norge på bunnplass i Europa: Det tar nesten 2 år før Norske pasienter får nye kreftmedisiner

Etter regelverket skal Beslutningsforum ta stilling til en ny behandlingsmetode i løpet av 180 dager. Når er det gått nesten ett år siden Beslutningsforum startet på å vurdere om immunterapi skal gis som tilleggsbehandling til pasienter med malignt melanom som har gjennomgått operasjon.

-Fristen er allerede overskredet med et halvt år og ingen kan fortelle oss når eller om adjuvant behandling blir tilgjengelig på norske offentlige sykehus, sier Kari Anne Fevang.

- Vi kan ikke lenger akseptere at Norge bruker så lang tid på å ta en avgjørelse på en svært viktig behandling som både Sverige og Danmark for lengst har innført. Spesielt ille er det når Norge ligger på verdenstoppen i både hyppighet og dødelighet av melanomkreft. Utviklingen av nye medisiner og metoder skjer raskt i disse dager og det er derfor tvingende nødvendig å redusere saksbehandlingstiden, sier Fevang.

Les også: Professor advarer: Unge dødssyke pasienter nektes behandling fordi de tilhører en pasientgruppe med mange eldre.

- Det er tøft for pasienter og pårørende å vite at dersom man hadde bodd i Sverige, Danmark eller Finland, våre nærmeste naboland, så hadde man fått denne behandlingen sier hun.

Forskjellen på liv og død

Fevang forteller at studier viser at adjuvant med immunterapi forebygger risikoen for spredning med minst 40 prosent. Men i Norge får bare pasienter som har føflekkreft i stadium IV palliativ behandling med immunterapi. Behandlingen gis dermed først når kreften har spredd seg til andre deler av kroppen slik at den ikke lenger kan opereres bort eller kan stoppes. Det sier seg derfor selv at ved å gi immunterapi før kreften har spredd seg betyr at færre pasienter dør, sier Fevang.

Alerisprisen: 2,1 millioner kroner

- Sykdommen rammer mange unge mennesker i alderen 25-49 år. Det er bare innen testikkelkreft og livmorhalskreft det er flere pasienter, og vi mener det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i forebyggende behandling. Vi mener tiden er overmoden og unnlatelse av å treffe en positiv beslutning fører et todelt helsetilbud, der bare de ressurssterke og de med helseforsikring får nyte godt av behandlingen.

- Flere av våre pasienter selger hus og hjem for å finansiere adjuvant behandling på private sykehus, en behandling hvor pasienten på toppen av det hele må betale 25 prosent i moms til staten uten å få skattefradrag, sier hun.

I Norge er det kun privatsykehuset Aleris som tilbyr immunterapi som tilleggsbehandling til pasienter som har gjennomgått operasjon for å fjerne melanom med omgivende vev og lymfeknuter. En slik behandling koster etter det HealthTalk erfarer om lag 1,2 million kroner hos Aleris.

Det er tøft for pasienter og pårørende å vite at dersom man hadde bodd i Sverige, Danmark eller Finland, så hadde de fått denne behandlingen sier hun.

Slik utvikler melanomkreft seg

Ondartet føflekkreft er den alvorligste formen for hudkreft. Den er klassifisert etter stadier:

  • Stadium I: Føflekken (melanomet) er begrenset kun til huden
  • Stadium II: Føflekken har vokst ned i underliggende vev
  • Stadium III: Følekken har spredd seg til lymfeknuter nær melanomet
  • Stadium IV: Føflekken har spredd seg til indre organer.

Immunterapi kun i stadium IV

I dag er det bare pasienter med stadium IV som får behandling med immunterapi på norske offentlige sykehus.

  • Behandlingen gis først når metastasene har utviklet seg så mye at de ikke kan opereres bort.
  • Behandling med immunterapi på dette stadiet kalles palliativ (lindrende) behandling.
  • Men mange med stadium IV som har fått immunterapi har overlevd mer enn 5 år og kan derfor trolig kan leve lenge.
  • Cirka 40-50 prosent av stadium IV-pasientene responderer positivt på immunterapi. Det betyr at over halvparten av pasienter med spredning fortsatt dør av denne sykdommen.
Powered by Labrador CMS