På mandag avgjør Beslutningsforum om hudleger kan forskrive JAK-hemmeren Rinvoq til pasienter med atopisk eksem.
På mandag avgjør Beslutningsforum om hudleger kan forskrive JAK-hemmeren Rinvoq til pasienter med atopisk eksem.

Beslutningsforum skal avgjøre om JAK-hemmer kan tas i bruk av pasienter med atopisk eksem

På mandag avgjør Beslutningsforum om hudleger kan forskrive Rinvoq (upadacitinib) til pasienter med atopisk eksem.

Publisert

- Vi håper selvsagt på et positivt svar når Beslutningsforum nå endelig skal vurdere Rinvoq til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom over 12 år. Det sier Kirsti Nyhus som er daglig leder for AbbVie i Norge.

Stort marked - tøff konkurranse

Legemiddelverket mener at vel 1000 pasienter er aktuelle for behandling med Rinvoq som er en selektiv og reversibel hemmer av Januskinaser (JAK), men legemidlet får tøff konkurranse fra andre avanserte legemidler som allerede har fått godkjenning fra Beslutningsforum.

Dersom Rinvoq blir innført på mandagens møte vil legemidlet konkurrere med to andre JAK-hemmere - Cibinqo (abrocitinib) - som ble innført i februar i år og Olumiant (baricitinib) - som ble innført i desember 2020. Også det biologiske legemidlet Dupixent (dupilumab) som ble innført at Beslutningsforum i februar 2020 er i høyeste grad med i konkurransen.

I Norge er det anbudskonkurranse på de biologiske betennelsesdempende legemidlene som er innført til behandling av alvorlig AD (TNF/BIO). Anbudet forvaltes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS). Det billigste legemiddelet i dette anbudet anbefales som førstevalg hos nye pasienter.

Ingen kurativ behandling

Atopisk eksem også kjent som atopisk dermatitt, er en kronisk inflammatorisk hudsykdom, hvor de vanligste symptomene er utslett og intens kløe. Alvorlig atopisk eksem karakteriseres av utslett som kan dekke store deler av kroppen. I tillegg til den intense kløen kan sykdommen ha symptomer som rød, tørr og sprukken hud, skorpedannelse og væsking. Som en konsekvens av dette opplever mange med alvorlig atopisk dermatitt også betydelige søvnforstyrrelser, redusert livskvalitet og kan ha økte symptomer på angst og depresjon.

Det finnes ingen kurativ behandling. Behandlingsmålet er symptomreduksjon og langsiktig sykdomskontroll.

Ny behandlingsmulighet

- Med Rinvoq vil mennesker med atopisk eksem få en ny behandlingsmulighet og mange vil med denne behandlingen kunne få økt livskvalitet. Rinvoq har allerede en gjeldende anbudspris og kan forskrives til ulike andre sykdommer som psoriasis artritt og revmatoid artritt, sier Kirsti Nyhus til HealthTalk.

Krysser fingrene: - Vi håper selvsagt på et positivt svar fra Beslutningsforum, sier AbbVies Norges-sjef Kirsti Nyhus.
Krysser fingrene: - Vi håper selvsagt på et positivt svar fra Beslutningsforum, sier AbbVies Norges-sjef Kirsti Nyhus.

Rinvoq representerer en ny type sykdomsmodifiserende legemiddel, og er et nytt behandlingsalternativ innen et potensielt bredt utvalg av immunologiske tilstander.

Beslutningsforum har tidligere sagt ja til å innføre Rinvoq til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt og psoriasisartritt. Beslutningsforum sa imidlertid nei til innføre legemidlet til behandling av ankyloserende spondylitt (tidligere kalt Bekhterevs sykdom). I tillegg er Legemiddelverket i gang med en metodevurdering for behandling av ulcerøs kolitt.

Store fase 3- studier

Markedsføringstillatelsen til Rinvoq ble gitt på grunnlag av fase 3-studiene Measure Up 1 og Measure Up 2 som inkluderte mer en 2500 pasienter. Studiene viste at signifikant flere pasienter med atopisk eksem som ble behandlet med JAK-hemmeren som monoterapi fikk mindre eksem og redusert kløe sammenlignet med placebo.

I både Measure Up 1 og -2 oppnådde signifikant flere pasienter som fikk en 15 eller 30 mg daglig dose med Rinvoq som monoterapi minst 90 prosent forbedring i uke 16 i henhold til det validerte skåringsverktøyet Eczema Area Severity Index (EASI 90) sammenlignet med pasienter som fikk placebo.

Dataene viste også at andelen pasienter som oppnådde en klinisk meningsfull reduksjon i kløe var signifikant høyere i Rinvoq-armen enn blant de som fikk placebo i uke 4, og denne effekten ble opprettholdt gjennom uke 16 for begge doseringene. En klinisk meningsfull reduksjon i kløe ble i studiene definert som en forbedring i Worst Pruritus Numerical Rating Scale (NRS)≥4.

I Measure Up 2 opplevde 60% av pasientene som ble behandlet med 15 mg Rinvoq en gang daglig, 75% reduksjon i symptomene etter 16 uker, sammenlignet med 13% av de som fikk placebo. Ved en høyere dose på 30 mg oppnådde 73% av pasientene dette behandlingsmålet.

Powered by Labrador CMS