Legemidler og biotek,   Forskning

Steinar Thorsen fra Merck og Liv Marit Rønning Dørum fra Kreftregisteret under podcast på Onkologisk Forum i Tromsø.

- INSPIRE gir et bedre og mer rettferdig helsevesen

De siste årene har det kommet mange nye effektive kreftlegemidler. Men vi vet altfor lite om hvilke pasienter som får tilgang til slik behandling, og hvem som har effekt av de nye medisinene i det virkelige liv.

Publisert

🎧 Lytt til hele podcasten her:

Nå har legemiddelindustrien og Kreftregisteret gått sammen om å samle inn data om bruken og effekten av nye kreftmedisiner. Prosjektet heter INSPIRE.

Tar lang tid i Beslutningsforum

- Det tar lang tid før nye legemidler blir godkjent av Beslutningsforum slik at legene og pasientene kan ta dem i bruk. Norske kreftpasienter er blant de siste i Europa som får tilgang til persontilpasset kreftmedisin. Dette skyldes blant annet at norske helsemyndigheter har en tendens til å vurdere legemidlenes effekt for pasientene som svakere enn andre lands helsemyndigheter. En mulig løsninger å se på hvilken effekt de nye legemidlene har når de tas i bruk av store pasientgrupper i det virkelige liv. Det er nettopp det som INSPIRE skal bidra til forteller Steinar Thorsen. Han er Merck sin strategidirektør for kreft i Norden og Nederland.

Har topp prioritet i Kreftregisteret

Liv Marit Dørum i Kreftregisteret forteller at INSPIRE har høyeste prioritet i Kreftregisteret.

- Det vi gjør nå er å hente data fra sykehusenes fagsystemer. Det jobbes iherdig og vi forventer at vi få dette på plass innen nyttår, sier hun. Hun har fagansvaret for kvalitetsregistrene. - Vi kommer til å komme med data i løpet av 2020. Dette er faktakunnskap som vi aldri før har hatt, og vi har fått kritikk for dette. Vi har gode data på kirurgi og strålebehandling, men ikke på legemiddelbehandling. Men om kort tid får vi kunnskap om hvilke pasienter som får tilgang til innovativ kreftbehandling og hvem som har effekt av behandlingen, sier Dørum.

Vi snakker også om:

  • Hvordan INSPIRE vil gi bedre og likere behandling til alle nordmenn.
  • INSPIRE kan bidra til at Beslutningsforum kan giøre at legemidler får en raskere godkjenning og en finansiering gjennom en “pay for performance modell”
  • Gjennombrudd innen nye avanserte behandlinger som CAR-T, tumoragnosistiske legemidler og CRIPR-teknologi som kan gjøre pasienter helt friske.

I denne podcasten snakker vi med:

  • Steinar Thorensen som er Merck sin strategidirektør for kreft i Norden og Nederland. Han er lege og har en doktorgrad innen brystkreft. Han har vært professor var tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret.
  • Liv Marit Dørum som jobber i Kreftregisteret og har fagansvaret for kvalitetsregistrene. Hun er utdannet sivilingeniør i strålingsbiologi fra NTNU.
Powered by Labrador CMS