Legemidler og biotek

Den Europeiske kommisjonen har godkjent immunterapien Tecentriq for en aggressiv brystkreft. Totaloverlevelse ble forlenget med syv måneder ved å bruke Tecentriq. Bildet viser Roche sitt hovedkvarter i Basel, Sveits.
Den Europeiske kommisjonen har godkjent immunterapien Tecentriq for en aggressiv brystkreft. Totaloverlevelse ble forlenget med syv måneder ved å bruke Tecentriq. Bildet viser Roche sitt hovedkvarter i Basel, Sveits.

Roche sin immunterapi Tecentriq er godkjent i Europa for brystkreft

Den Europeiske kommisjonen har godkjent immunterapien Tecentriq for en aggressiv brystkreft som er vanskelig å behandle. - Jeg forventer at denne behandlingen vil kunne tilbys norske brystkreftpasienter i tidlig i neste år.

Publisert

Det sier medisinsk direktør Karsten Bruins Slot i Roche Norge til HealthTalk. Men først må Beslutningsforum gi sitt ja. Fra før er Tecentriq godkjent i Norge for behandling av ikke-småcellet lungekreft og blærekreft.

Kommisjonen godkjente Tecentriq i kombinasjon med kjemoterapien Abraxane for personer med metastatisk trippel-negativ brystkreft som tester positivt for et protein (PD-L1) som antas å hjelpe kreftsvulster til å unndra seg angrep fra kroppens immunforsvar. Tecentriq blokkerer fullstendig PD-L1 og dette reaktiverer kroppens egne T-celler slik at de kan starte å bekjempe kreften.

Tecentriq representerer et betydelig skritt fremover i behandlingen av trippel-negativ brystkreft. Her er det et stort medisinsk udekket behov for nye legemidler, sier medisinsk direktør i Roche, Karsten Bruins Slot.
    
   
   
    Foto: Roche
Tecentriq representerer et betydelig skritt fremover i behandlingen av trippel-negativ brystkreft. Her er det et stort medisinsk udekket behov for nye legemidler, sier medisinsk direktør i Roche, Karsten Bruins Slot. Foto: Roche

Banebrytende resultater

- Hva var grunnlaget for den positive EU-beslutningen.

- Godkjenningen er basert på IMpassion130-studien som viste at median totaloverlevelse ble forlenget med syv måneder ved å bruke Tecentriq sammen med Abraxane sammenlignet med placebo og Abraxane som monoterapi, sier Bruins Slot.

Han mener at resultatene fra studien dokumenterer at dette representerer et stort medisinsk fremskritt.

- Dette er første gang en fase III-studie har dokumentert at immunterapi gitt i kombinasjon med kjemoterapi har effekt på trippel-negativ brystkreft. Dette er en svært aggressiv kreftform som rammer forholdsvis unge kvinner, og pasientene har dessverre en dårlig prognose. Tecentriq-kombinasjonen representerer et betydelig skritt fremover i behandlingen av denne aggressive formen for brystkreft, der det er et stort medisinsk udekket behov for nye legemidler, sier Bruins Slot.

-Hvor mange pasienter er aktuelle for denne behandlingen?

-I Norge er det årlig rundt 100 pasienter som blir diagnostisert med, eller får tilbakefall fra trippel-negativ brystkreft. Pasientene opplever generelt rask progresjon og kortere overlevelse sammenlignet med andre typer av brystkreft, sier han.

Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche

Opp til Beslutningsforum

Trippel-negativ brystkreft, en agressiv kreftform med dårlig prognose som rammer mange norske kvinner, og der overlevelselesdataene for Tecentriq er svært gode

Roche har nå sendt sine helseøkonomiske vurderinger til Statens legemiddelverk som skal gjennomføre en metodevurdering. Men det er Beslutningsform, som vil fatte vedtak om Tecentriq skal tas i bruk i de offentlige sykehusene.

- Når vil brystkreftpasientene kunne få denne behandlingen på offentlige sykehus?

Jeg tror det er realistisk med en godkjenning tidlig neste år. Vi må huske på at Tecentriq er den første immunterapien for trippel-negativ brystkreft, en agressiv kreftform med dårlig prognose som rammer mange norske kvinner, og der overlevelselesdataene for immunterapien er svært gode, sier Bruins Slot.

Vind i seilene

Indikasjonen Tecentriq nå har fått for brystkreft hjelper den sveitsiske legemiddelprodusenten til å utvide bruken av en immunterapi som hittil har blitt stilt i skyggen rent omsetningsmessig av mer etablerte rivaliserende immunterapier.

Tecentriq, som jevnt og trutt har fått ny kreftindikasjoner, er på god vei til å omsette for over 1,5 milliarder dollar bare i 2019, som er det tredje året legemidlet har vært på markedet. De konkurrenende immunterapiene Opdivo og Keytruda, som har et par års forsprang på Tecentriq, oppnådde en omsetning på henholdsvis 6,7 milliarder dollar og 7,2 milliarder dollar i 2018.

Om trippel-negativ brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner med mer enn 2 millioner diagnostiserte på verdensbasis hvert år. Hver 10.–11. kvinne vil utvikle brystkreft. I 2017 fikk 3589 kvinner denne diagnosen i Norge.

Brystkreft rammer først og fremst kvinner over 50 år. Gjennomsnittsalder ved diagnose er 59 år. Risikoen stiger med alderen, men spredte tilfeller forekommer også under 30-års alder.

Powered by Labrador CMS