Bransjenytt

Jan Frich er kjent for å være faglig dyktig, sympatisk og og hyggelig. Egenskaper som kan komme godt med i en av landets mest krevende lederjobber.

Jan Frich blir ny viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst

Jan Frich tar nå steget inn i det absolutte toppledersjiktet i helse-Norge. - Det blir en spennende utfordring, men jeg skal fortsatt vil ha ansvar for fag og forskning, sier Jan Frich da vi møtte ham kort tid etter utnevnelsen.

Publisert

-Hvordan skal du klare å bekle to stillinger som hver for seg er svært krevende?

- Nå har vi styrket fagavdelingen i Helse Sør-Øst RHF. I begynnelsen av september vil tre nye direktører være på plass i fagavdelingen. Det gjør at jeg kan frigjøre tid på andre oppgaver, sier Frich beskjedent.

Vi møtte ham på Gardermoen kort tid etter at han i egenskap av å være direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst og fagdirektør i Bestillerforum hadde deltatt i Beslutningsforums møte. I dette møtet vedtok de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene at pasienter med føflekkreft skal få ja til adjuvant behandling med immunterapi og målretta behandling. Frich var med på å forberede dette vedtaket og det var en beslutning som bleapplaudert av Melanomforeningen.

Faglig dyktig og sympatisk

Jan Frich er kjent for å være faglig dyktig, sympatisk og og hyggelig. Egenskaper som kan komme godt med i en av landets mest krevende lederjobber.

Nå tar Frich steget i det absolutte toppledersjiktet i helse-Norge, og det har vært spekulert om han kan være aktuell som toppsjef i Oslo universitetssykehus (OUS) etter at Bjørn Erikstein i juni overraskende trakk som administrerende direktør.

Jan Frich har en imponerende karriere og akademisk bakgrunn. Han er professor i helseledelse, og før han kom til Helse Sør-Øst RHF var han leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og nestleder ved Institutt for helse og samfunn samme sted. Frich ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1996, og dr.med. samme sted 2008 på en avhandling om arvelig risiko for sykdom. Han har spesialisering i nevrologi og har jobbet som overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus.

Powered by Labrador CMS