Mandag i forrige uke deltok den nye fagdirektøren i Helse Vest, Bjørn Egil Vikse, på sitt første møte i Beslutningsforum.
Mandag i forrige uke deltok den nye fagdirektøren i Helse Vest, Bjørn Egil Vikse, på sitt første møte i Beslutningsforum.

- Helsevesenet er helt avhengig av at vi har kontroll på kostnadene

Mandag i forrige uke deltok den nye fagdirektøren i Helse Vest, Bjørn Egil Vikse, på sitt første møte i Beslutningsforum. - Jeg mener at Beslutningsforum er et godt prioriteringsverktøy der vi som er på toppen av systemet gjør prioriteringene og ikke overlater det til legene på sykehusene.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Vikse når vi snakker med ham rett etter møtet i Beslutningsforum er over.

- Dette var ditt første møtet i Beslutningsforum. Hvordan opplevde du dette møtet?

- Det er jo et møte som krever mye forberedelser og er en prosess som er interessant å være med på for første gang, sier han.

I tillegg til at Legemiddelverket gjør metodevurderingene og Sykehusinnkjøp gjør prisforhandlingene så forbereder Vikse og de tre andre fagdirektørene fra de andre helseregionene selve beslutningsgrunnlaget for Beslutningsforum.

Dilemma

- Du er selv lege og har blitt konfrontert med de dilemmaene som oppstår når Beslutningsforum velger å si nei til å innføre et legemiddel som du gjerne skulle tilbudt pasientene dine. Er denne erfaringen noe du tar med deg inn i rådene som du gir Beslutningsforum?

- Det er aldri greit sett fra legens perspektiv at det finnes en effektiv behandling som man ikke kan tilby pasientene, og som man kanskje kunne ønsket seg, skulle man selv blitt syk. Men helsevesenet er helt avhengig av at vi har kontroll på kostnadene, og jeg mener at Beslutningsforum er et godt prioriteringsverktøy der vi som er på toppen av systemet gjør prioriteringene og ikke overlater det til legene på sykehusene.

Bjørn Egil Vikse kommer fra jobben som klinikkoverlege og forsker innen nyremedisin ved Haugesund sjukehus i Helse Fonna. Han er også professor ved Universitetet i Bergen og er spesialist i indremedisin og i nyresykdommer. Han er er derfor godt kjent med å gjøre vanskelige prioriteringer.

Vant med å prioritere

- Som leger er vi vant med å prioritere mellom behandlinger og hvem som skal behandles. Det er en del av livet på et sykehus. Av og til rådgir vi også pasienter til å si nei til å motta en behandling som åpenbart ikke er nyttig.

- Vi ser at flere pasienter velger private løsninger enten gjennom helseforsikringer, de betaler fra egen lomme eller samler inn penger gjennom kronerulling via Spleis. Hva tenker du om det?

- Jeg er glad for at vi i Norge har et godt offentlig helsevesen. Men jeg skjønner selvsagt at pasienter kan bli desperate når de øyner et håp om at et nytt legemiddel kan hjelpe dem, og vi jobber så raskt vi kan for å få inn de medisinene vi mener er nyttige og gode.

- Hvilken del av bakgrunnen din vil du si er viktigst i jobben som fagdirektør i Helse Vest og som den fremst rådgiveren til Beslutningsforum?

- Min bakgrunn som indremedisinerer en nok en viktig erfaring som jeg tar med meg. Som indremedisinere jobber vi med de sykeste pasientene og må håndtere hele pasienten og ikke bare enkeltsykdommene han eller hun har. Som nyrelege er jeg også vant til å ta ansvar for hele pasienten, sier Vikse.

- På ditt første møte i Beslutningsforum sa dere nei til å innføre et målrettet legemiddel som er en RET-hemmer - Retsevmo. Det har åpenbart en god effekt, men Beslutningsforum sier at det ikke er kostnadseffektivt nok til at dere velger å innføre det. Hva tenker du om det?

- Det er interessant med medisiner som virker direkte på et molekyl i kroppen og som vi dermed kjenner virkemekanismen til. Men når vi skal vurdere effekten av slike legemidler som bare er gjort i enarmede studier, ser vi at i dette tilfellet står den dokumenterte nytten ikke i stil med prisen som firmaet ønsker, sier han.

- Det kommer stadig flere studier av denne typen på bordet til Beslutningsforum. De er godkjent av FDA og EMA og har åpenbart god effekt. Hvordan vurderer dere effekten opp mot kostnadene i slike tilfeller?

- Prioriteringsmeldingen har gitt kriteriene som vi skal bruke - det er kostnad, nytte og sykdommens alvorlighet, er det korte svaret han gir.

- I tillegg til å være fagrådgiver i Beslutningsforum er du også fagdirektør i Norges nest største helseregion. Hvor mye av tiden din bruker du på Beslutningsforum?

- Det varierer endel. Nå har jeg hatt fire uker som jeg blant annet har brukt til å treffe alle folkene jeg skal jobbe sammen med, og jeg har lært noe nytt hver dag. Det er ingen tvil om at Beslutningsforum tar mye av tiden min - og mappen med uleste eposter begynner å bli ganske stor allerede, avslutter Vikse.

Powered by Labrador CMS