Legemidler og biotek

Det britiske prioriteringsorganet, NICE, vender tommelen ned for Roche sitt  kreftlegemiddel Tecentriq til behandling av pasienter som har småcellet lungekreft med spredning.
Det britiske prioriteringsorganet, NICE, vender tommelen ned for Roche sitt kreftlegemiddel Tecentriq til behandling av pasienter som har småcellet lungekreft med spredning.

Englands “Beslutningsforum” sier nei til kreftlegemiddel fra Roche – prisen er for høy

Prioriteringsorganet NICE sier nei til å innføre immunterapien Tecentriq fra Roche til behandlingen av pasienter som har småcellet lungekreft med spredning. 380 000 kroner per behandling er for dyrt, mener NICE.

Publisert

NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) er Beslutningsforum sin britiske søsterorganisasjon, og er svært anerkjent for sitt arbeid med å utføre helseøkonomiske evalueringer og behandlingsretningslinjer. Det offentlige helsevesenet i England og Wales - NHS - er juridisk forpliktet til å bevilge penger til medisiner og behandlinger som anbefales av NICE.

Ikke kostnadseffektiv

Den siste dagen i 2019 fikk Roche tommelen ned av NICE for immunterapien Tecentriq (atezolizumab) til behandling av pasienter med småcellet lungekreft med spredning utenfor lungene. Det skriver Bloomberg.

Å legge Tecentriq til standardbehandlingen øker pasientens overlevelse, men dette er ikke å anse som en kostnadseffektiv bruk av det offentlige helsevesenets ressurser, sier NICE. Prisen på 380 000 kroner per behandling er for høy i forhold til effekten av PD-L1 hemmeren, mener NICE.

Det skjer til tross for at EMA, den europeiske legemiddelmyndigheten i september godkjente Tecentriq i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av samme indikasjon basert på selskapets kliniske fase 3-studie IMpassion130.

Småcellet lungekreft (SCLC) utgjør omtrent 15 prosent av alle tilfeller av lungekreft.

Beslutningsforum holder i disse dager på å vurdere om Tecentriq skal innføres på norske offentlige sykehus for å behandle samme diagnose som NICE nå har sagt nei til. Det er ventet at en avgjørelse vil fall om kort tid. Dersom Beslutningsforum skal si ja til Tecentriq må Roche trolig tilby en pris som er vesentlig lavere enn prisen det britiske helsevesenet ble tilbudt.

Skal kompensere for patentbortfall

Roche sin storsatsning på lungekreft må sees i lys av at selskapets patenter på storselgerne Avastin, Herceptin og Rituxan, som omsetter for om lag 20 milliarder dollar per år er utløpt. Roche håper derfor at salget af Tecentriq alene og i kombinasjon med kjemoterapi skal erstatte noe av inntektsbortfallet.

Til tross for en relativt beskjeden pasientpopulasjon forventer analytikere ifølge Fiercepharma at Roche kan generere et årlig salg av Tecentriq på om lag 1,5 milliarder dollar - drøye 13 milliarder kroner - for indikasjonen som NICE sa nei til.

Hva er lungekreft

Lungekreft er den nest hyppigste kreftform hos både menn og kvinner i Norge. På verdensbasis er lungekreft den vanligste kreftformen. Lungekreft utgjør ca 10 % av alle nye krefttilfeller i Norge. I 2016 ble det registrert 3080 nye tilfeller, det høyeste tallet som er registrert. Nå ser man likevel en viss nedgang i aldersjustert forekomst hos menn, men forekomsten hos kvinner er fortsatt sterkt økende. Lungekreft er kreftformen som tar flest liv i Norge.

Det finnes to hovedtyper av lungekreft:

  • Småcellet lungekreft, som utgjør omtrent 15 prosent.
  • Ikke-småcellet lungekreft som utgjør ca. 85 prosent. Blant de ikke-småcellete typene skilles det mellom adenokarsinom, plateepitelkarsinom og storcellekarsinom. Adenokarsinom er den hyppigste formen for lungekreft, og utgjør cirka 40 prosent av alle tilfeller. Plateepitel er nest hyppigst og utgjør cirka 20 prosent.
Powered by Labrador CMS