Politikk

ESA stevner Norge for regler som hindrer norske pasienter sykehusbehandling i utlandet

ESA stevner Norge for regler som nekter norske pasienter sykehusbehandling i utlandet

ESA mener Norge begrenser pasienters rettigheter til å søke sykehusbehandling i andre EØS-land. I dag besluttet derfor ESA å bringe Norge inn for EFTA-domstolen. Helsepartiet gir ESA full støtte.

Publisert

- Generelt mangler det norske systemet den klarhet, presisjon, åpenhet og rettssikkerhetsgarantier som forutsettes av EØS-reglene. Dette gjør det vanskelig for pasienter å forstå og benytte sine rettigheter, sier Bente Angell-Hansen, president i EØS-tilsynet ESA.

ESA konkluderer med at de norske reglene om tilgang til sykehusbehandling i andre EØS-land ikke er i samsvar med EØS-retten. Reglene strider mot viktige prinsipper om pasientrettigheter, koordinering av trygderettigheter, og om friheten til å motta sykehustjenester. Nasjonale regler forbyr at pasienter vender seg direkte til et sykehus i et annet EØS-land selv når fristen for når behandlingen skulle ha startet i Norge, er utløpt, skriver ESA i en pressemelding.

Helsepartiet er positive

Helsepartiet er svært positive til at ESA nå stevner Norge for den lovfestingen som regjeringen stemte gjennom fredag 13. desember - med 53 mot 50 stemmer

-Å nekte norske pasienter utenlandsbehandling er i strid med EØS-regelverket, sier Helsepartiets leder Lise Askvik

- At ESA reagerer så kontant på denne lovfestingen, bare noen få dager etter lovfestingen, gir grunn til optimisme, sier Helsepartiets leder Lise Askvik. Vi hevder at å avskjære syke mennesker fra rettigheter som følger både av internasjonale lovverk, helsefagenes etikk og av reelle behov for helsehjelp, er lovbrudd. I Norge har ingen instans synes å kunne ettergå dette juridisk, med den nødvendige nøytralitet og avstand, derfor gir det grunn til å tro på rettferdighet når ESA nå griper inn, sier Askvik.

Andre norske regler innfrir ikke EØS-rettens krav for hvordan myndighetene skal vurdere om pasientene i tide kan tilbys en like effektiv behandling hjemme som det som kan tilbys i andre EØS-land. Dette har vært spesielt problematisk for pasienter med sjeldne sykdommer, ifølge klagere.

De norske reglene sikrer dessuten ikke at det som er anerkjent i internasjonal medisin, blir tatt tilstrekkelig hensyn til når nytten av en medisinsk behandling i et annet EØS-land blir vurdert, mener ESA.

ESA iverksatte traktatsbruddsprosedyren etter en rekke klager mot Norge om tilgang til sykehusbehandling i andre EØS-stater.

Slik jobber har ESA jobbet med denne saken

  • ESA sendte et formelt åpningsbrev til Norge om sykehusbehandling i utlandet i mai 2014, og fikk svar fra Norge i august 2014. ESA sendte et supplerende åpningsbrev i februar 2016, som Norge svarte i mai 2016.
  • Siden problemene ikke ble løst, leverte ESA en grunngitt uttalelse 20.09.2017, der Norge ble pålagt å overholde de aktuelle EØS-reglene.
  • Dagens beslutning er den tredje og siste fasen i ESAs formelle overtredelsesbehandling mot Norge. Det er nå opp til EFTA-domstolen å avgjøre saken.
Positiv til stevningen: - Å nekte norske pasienter utenlandsbehandling er i strid med EØS-regelverket, sier Helsepartiets leder Lise Askvik
Powered by Labrador CMS