Helse og livsstil

Helseminister Bent Høie (H) omdisponerer ti millioner til Mental Helses og Kirkens SOS’ hjelpetelefoner. Pågangen har vært enorm etter at Ari Behn tok sitt eget liv.

10 millioner ekstra til hjelpetelefoner for selvmordsforebygging

Helseminister Bent Høie gir 10 millioner kroner ekstra til Mental Helse og Kirkens SOS' hjelpetelefoner. Pågangen har vært enorm etter at Ari Behn tok sitt eget liv.

Publisert

I tillegg ber regjeringen Helsedirektoratet så raskt som mulig om å gå ut med ny og oppdatert informasjon om hvor mennesker som har selvmordstanker, eller som er bekymret for andre, kan søke hjelp.

Med bakgrunn i den økte pågangen på hjelpetelefoner for selvmordsforebygging den siste tiden, øker regjeringen bevilgningen til Kirkens SOS og Mental Helse med 10 millioner kroner. Dermed vil bevilgningen fra staten til Mental Helse sin hjelpetelefon øke til totalt 24,8 millioner kroner, mens bevilgningen til Kirkens SOS øker til 25 millioner kroner.

Enorm pågang

Mental Helse oppbemannet allerede før jul, fordi de vet at det er økt trykk i høytiden. Likevel har de ifølge generalsekretær Linda Berg-Heggelund ikke fått svart på mer enn 60 prosent av henvendelsene.

– Så fantastisk! Dette er veldig gode nyheter for oss – og ikke minst for dem som trenger hjelp og behøver noen å snakke med, sier hun til VG. – Nå vil vi oppbemanne ytterligere samt utvide chattetjenesten. Dette har utrolig mye å si.

- Jeg er veldig glad for den innsatsen som både frivillige og ansatte legger ned i våre ulike hjelpetelefoner og chat-tjenester. For mange er det en trygghet å vite at noen er der for å lytte når det trengs. Hjelpetelefonene melder at de ikke får svart alle som ringer inn, derfor ønsker vi nå å styrke dette tilbudet, sier helseminister Bent Høie.

I tillegg ber regjeringen Helsedirektoratet så raskt som mulig om å gå ut med ny og oppdatert informasjon om hvor og hvordan mennesker som har selvmordstanker, eller som er bekymret for andre, kan søke hjelp. Det er viktig at denne informasjonen blir spredt gjennom alle tilgjengelige kanaler. Det er viktig at alle vet at det er hjelp å få mange steder, både i kommunen, i helsetjenesten og i regi av ideelle aktører.

- For å hindre at mennesker tar sitt eget liv, må vi sørge for at de som sliter får hjelp når de trenger det. Derfor vil vi nå synliggjøre ytterligere hvor man kan få hjelp. Det kan være å ringe legevakten på telefon 116 117, en hjelpetelefon, eller å kontakte fastlegen sin. Det er hjelp å få, sier Høie.

Ny handlingsplan

Regjeringen arbeider med en ny handlingsplan for forebygging av selvmord. Målet er at den nye planen skal være kunnskapsbasert og ta utgangspunkt i hva vi vet har effekt.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123.Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14 – 22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00).

Powered by Labrador CMS