Politikk

-En løsning med akuttsykehus i både Sandnessjøen og omegn og Mo i Rana er den beste løsningen for befolkningen på Helgeland, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen sier ja til to akuttsykehus på Helgeland

I foretaksmøte med Helse Nord RHF har helse- og omsorgsminister Bent Høie avgjort ny sykehusstruktur på Helgeland. Helseministeren godkjente styret i Helse Nord sin vedtatte løsning med to akuttsykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn, i tillegg blir det ett distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus.

Publisert

- Utredningen av sykehusstruktur på Helgeland, Helgelandssykehuset 2025, har vært grundig og jeg mener at en løsning med akuttsykehus i både Sandnessjøen og omegn og Mo i Rana er den beste løsningen for befolkningen på Helgeland, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I foretaksmøtet la Høie vekt på utredninger som er gjennomført, tilrådingene fra administrerende direktører i henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF, samt vedtakene i styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Høie viste også til anbefalingen fra Nordland fylkesting og utstrakt møtevirksomhet med de berørte kommunene i prosessen. Lokaliseringen av akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen. I denne sammenhengen utredes også etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale tjenester i Mosjøen. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. DMS i Brønnøysund er allerede under planlegging.

Desentralisert sykehusstruktur

- I valget av sykehusstruktur på Helgeland har jeg både lagt vekt på utredningene som er gjort og de nasjonale føringene som ble lagt gjennom Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplanen. Der slo regjeringen fast at det er et mål at alle pasienter skal få trygge og gode tjenester uavhengig av hvor de bor. Derfor skal vi opprettholde en desentralisert sykehusstruktur.

Powered by Labrador CMS