Legemidler og biotek

Regjeringen frykter at det vil bli mangel på antibiotika og andre legemidler som sykehusene trenger ved intensivbehandling som for eksempel bedøvelsesmidler og smertestillende. Nå vil regjeringen stoppe apotekkjedenes eksport av legemidler
Regjeringen frykter at det vil bli mangel på antibiotika og andre legemidler som sykehusene trenger ved intensivbehandling som for eksempel bedøvelsesmidler og smertestillende. Nå vil regjeringen stoppe apotekkjedenes eksport av legemidler

Norge kan gå tom for viktige legemidler - regjeringen stanser all eksport

Coronaepidemien gjør at alle land i verden nå hamstrer livsviktige legemidler. Regjeringen frykter en global legemiddelmangel som vil gjøre det umulig å skaffe legemidler på det internasjonale markedet. I dag tok derfor Regjeringen grep for å hindre at apotekkjedene selger livsviktige legemidler de har på lager til andre land.

Publisert

Regjeringen frykter at det vil bli mangel på antibiotika og andre legemidler som sykehusene trenger ved intensivbehandling som for eksempel bedøvelsesmidler og smertestillende.

Har lite på lager

Myndighetene jobber med å få kartlagt lagerbeholdningen, men det er allerede nå klart at Norge har lite på lager av det vi vil trenge fremover.

Myndighetene er bekymret for at Kina og andre land som produserer livsviktige legemidler som bredspektret antibiotika og HIV-legemidler stanser all eksport, fordi de trenger legemidlene selv. For å gjøre situasjonen enda mer prekær jobber alle land nå med å bygge opp sine egne legemiddellagre. Det er dermed utbredt hamstring i det internasjonale legemiddelmarkedet. Dette innebærer at prisene stiger på verdensmarkedet, og det kan bli fristende for de norske apotekgrossistene å selge livsviktige legemidler de har på lager til andre land.

Helt avhengig av å importere legemidler

Norge er helt avhengig av å importere legemidler og Regjeringen frykter nå at Norge kan gå tom for viktige legemidler. Regjeringen har derfor i dag vedtatt en forskrift for å hindre at apotekkjedene skal selge livsviktige legemidler som de har på sine norske grossistlagre til andre land.

- Forskriften er et tiltak for å imøtekomme tendenser til oppbygging av legemiddellagrene i Europa og verden som følge av coronavirusutbruddet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Reglene bidrar til at de legemidlene som faktisk er i Norge og er tiltenkt den norske befolkningen, forblir i landet og fordeles så likt som mulig, når det er nødvendig for å sikre den norske befolkningen tilgang til legemidler, sier Høie.

Forskriften gjør at Legemiddelverket med forskriften i hånd kan sette ned forbud mot at apotekkjedene kan eksportere viktige legemidler. Regjeringen har også besluttet at legemiddelgrossistene får en meldeplikt før eksport av andre viktige legemidler som ikke er oppført på forbudslisten kan finne sted. Legemiddelverket må da i løpet av tre dager vurdere, ut ifra den totale lagerstatusen i landet, om legemiddelet som ønskes eksportert skal føres opp på listen med legemidler som det ikke er tillatt å eksportere.

Powered by Labrador CMS