Legemidler og biotek

Beslutningsforum med Stig Slørdahl i spissen, sa i dag ja til legemidlet Ninlaro for benmargskreftpasienter og Lenvima for pasienter med kreft i skoldbruskkjertelen.

Beslutningsforum sa ja til Ninlaro for benmargskreftpasienter

Beslutningsforum sa i dag ja til legemidlet Ninlaro for benmargskreftpasienter og Lenvima for pasienter med kreft i skoldbruskkjertelen. Beslutningsforum utsatte godkjenningen legemidlet Gilenya til behandling av barn med multippel sklerose.

Publisert

Dette var det siste møtet i Beslutningsforum i år, og som altså konkluderte med å si ja til to nye kreftlegemidler. Størst forventning var det til Ninlaro, som tidligere hadde fått tommelen ned.

Benmargskreft

Legemidlet Ninlaro (ixazomib) fra Takedabrukes brukes i behandling av alvorlig syke pasienter med benmargskreft (Myelomatose).

I dag vedtok Beslutningsforum å godkjenne Ninlaro i kombinasjon med Abcur (deksametason) og Revlimid (lenalidomid) for behandling av benmargskreft etter minst tre tidligere behandlinger. Legemidlet kan tas i bruk fra 1. februar 2020. Ninlaro kan tas i tablettform, dermed slipper pasienter som bor langt unna sykehus å oppsøke lege en til to ganger i uken.

Myelomatose er en kreftsykdom i benmargen som rammer ca. 380 norske pasienter årlig. Klinikere har gitt ulike anslag for hvor mange pasienter som kan være aktuelle for bruk av denne behandlingen av benmargskreft. Anslagene varierer fra færre enn 25 til inntil 90, avhengig av i hvilket omfang pasientene er blitt behandlet med lenalidomid tidligere.

Benmargskreft er en alvorlig sykdom. Det finnes ingen kurativ behandling. Formålet med behandlingen er å kontrollere sykdommen, bedre livskvaliteten og forlenge overlevelsen.

Ninlaro tilhører sammen med bortezomib og karfilzomib gruppen proteasomhemmere. De har noe ulik virkningsmekanisme. Bare Ninlaro kan administreres peroralt (inntas gjennom munnen). Pasienter med gjentatte tilbakefall, og der sykdommen er refraktær (upåvirkelig) for flere av de tidligere behandlingsregimene, vil ha størst behov for behandling med andre legemidler med alternative virkningsmekanismer enn de som er tilgjengelige fra før, skriver Beslutningsforum i sitt vedtak.

Du finner beslutningen under sak 134-2019 i protokoll og saksdokumenter.

Kreft i skjoldbruskkjertel

Legemidlet Lenvima (lenvatinib) fra legemiddelfirmaet Eisai ble besluttet innført for behandling av voksne pasienter med tilbakevendende kreft i skjoldbruskkjertel som ikke responderer på strålebehandling. Det er vurdert at 10-20 pasienter årlig vil kunne dra nytte av denne behandlingen av kreft i skjoldbruskkjertelen.

Nesten alle pasienter som får denne diagnosen er i et sykdomsstadium der kurativ behandling ikke er mulig. Hovedmålet for legemiddelbehandling er å utsette progresjonen og forlenge pasientens overlevelse.

Du finner beslutningen under sak 133-2019 i protokoll og saksdokumenter.

Powered by Labrador CMS