Legemidler og biotek

Beslutningsforum sa nei til ny livsforlengende kreftmedisin

Publisert

I dag vedtok Beslutningsforum at kreftlegemidlet Ninlaro (Iksazomib) likevel ikke skal  bli tilgjengelig for pasienter med benmargskreft. Begrunnelsen er at det blir for dyrt for helsevesenet. Ninlaro har i lengre tid vært tilgjengelig for danske, tyske, svenske og britiske pasienter.

Dette var det andre avslaget til Ninlaro. I desember 2017 ble medisinen for første gang vurdert av Beslutningsforum, men fikk nei fordi den kostet for mye målt opp mot effekt. Ninlaro brukes i behandlingen av benmargskreft. I dagens vedtak bruker Beslutningsforum den samme begrunnelsen:

“Budsjettkonsekvensene er store. Kostnaden for denne behandlingen er fortsatt høyere enn det som regnes som kostnadseffektiv behandling når en tar hensyn til det absolutte prognosetap for pasienter som har mottatt en eller to tidligere behandlinger”, skriver Beslutningsforum i sitt avslag. Samtidig står det i avslaget at “Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt."

Artikkelen fortsetter under bildet.

Pasientopprør

Det første avslaget i Beslutningsforum i desember 2017 skapte et stort engasjement blant pasienter og pårørende. Initiativtager Finn Helge Quist sendte et klagebrev til Helsedirektoratet og Legemiddelverket. I brevet, som er signert av 2124norske pasienter, krevde de en ny behandling av Ninlaro. Finn Helge Quist er gift med Ingrid Quist, som har diagnosen benmargskreft.

I brevet som var en del av underlaget til Beslutningsforum står det blant annet:

"Selv om jeg har uttrykt forståelse for at det må gjøres en forsvarlig saksbehandling, har jeg og pasientene ingen forståelse for at dere har tillatt dere å somle med godkjenning for pasienter med “high cytogenic risk”. Dette er pasienter som i mange tilfeller har begrenset med tid. For denne gruppen har dere allerede gjort en helt utilgivelig langsom saksbehandling, som er under enhver kritikk, og som ikke kan forsvares på noen måte. Dere har påført pasienter og deres nærmeste pårørende en stor belastning, usikkerhet og krevende livssituasjon, hvor den langsomme og kritikkverdige saksbehandlingen bør få konsekvenser for de som er ansvarlige for denne saksbehandlingen.”

Ny vurdering av Legemiddelverket

Pasienter og pårørende hadde satt sitt håp til at Beslutningsforum denne gangen skulle vende tommelen opp for Ninlaro. Dette skyldes ikke minst en ny vurdering fra februar i år, der Legemiddelverket skriver at det kan være aktuelt å godkjenne medisinen for pasienter som har fått to eller tre tidligere behandlinger – slik behandlingsretningslinjene er i England. Jo lenger ut i behandlingsløpet pasienten får iksazomib, desto mer kostnadseffektivt er det å innføre medisinen, skriver Legemiddelverket. I den nye vurderingen var det mellom 25 og 90 pasienter som er aktuelle for denne behandlingen.

Legemiddelet er livsforlengende. For benmargskreft finns det i dag ingen helbredende legemidler. Formålet med behandling med Ixazomib er å kontrollere sykdommen, bedre livskvaliteten og forlenge overlevelsen.

Fordi benmargskreftpasienter kan bli resistente mot medisiner etter en periode, trenger legene flere medisiner å spille på. Siden Ninlaro kan tas i tablettform, slipper pasienter som bor langt unna sykehus å oppsøke lege en til to ganger i uken.

Slik virker Ninlaro

Ninlaro brukes til å behandle en type benmargskreft kalt myelomatose. Virkestoffet iksazomib virker ved å blokkere virkningen til proteasomer. Dette er strukturer inne i cellen som bryter ned proteiner og som er viktig for celleoverlevelse. Fordi myelomceller produserer mye proteiner, kan blokkering av virkningen til proteasomer drepe kreftcellene.

Myelomatose er en kreftsykdom i blodet som påvirker en type blodceller kalt plasmaceller. Plasmaceller er blodceller som normalt produserer proteiner for å bekjempe infeksjoner. Mennesker med myelomatose har ukontrollert vekst av plasmaceller, som også kalles myelomceller, som kan skade bena i kroppen. Protein produsert av myelomceller kan skade nyrene. Behandling av myelomatose betyr å drepe myelomceller og redusere symptomer på sykdommen.

Det finnes fra før to medikamenter i den samme gruppen, men disse gis enten intravenøst eller subkutant. Behandlingen med Ninlaro gis i kapselform daglig, og pasienten må til kontroll en gang i måneden.

De tre siste årene har flere nye medikamenter mot benmargskreft vakt oppmerksomhet, deriblant Ninlaro. Legemiddelet ble tidlig godkjent for bruk i Danmark og Tyskland. Våren 2018 ble Ninlaro også blitt godkjent i Sverige og Storbritannia for en begrenset pasientgruppe.J

Ja til HIV-medikament
Entablettformuleringen Biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid (Biktarvy) til behandling av hiv-infeksjon fikk i dag ja fra Beslutningsforum. Denne må imidlertid inngå i LIS-anbud og kan først tas i bruk når neste anbud trer i kraft.


Helseminister Bent Høie må forberede seg på kritikk etter at Beslutningsforum i dag for andre gang sa nei til at kreftlegemidlet Ninlaro likevel ikke skal bli tilgjengelig for pasienter med benmargskreft. Begrunnelsen er at det blir for dyrt for helsevesenet.
Powered by Labrador CMS