Politikk

Tar grep: Regjeringen og helseministeren vil gjenreise tilliten til luftambulansetjenesten i nord

Slik vil Høie gjenreise tilliten til luftambulansetjenesten

Helseminister Bent Høie har gitt helseregionene i oppdrag å styrke luftambulansetjenesten i et foretaksmøte 3. januar. - Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes gjennom vinteren vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten til tjenesten, sier han og sender regningen til helseregionene.

Publisert

- Jeg har i dag gitt helseregionene et felles oppdrag om å styrke luftambulansetjenesten. Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes gjennom vinteren vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten til tjenesten i Nord-Norge blant både befolkningen og helsepersonell. Oppdraget som er gitt vil, sammen med de øvrige tiltakene som er iverksatt, gi befolkningen i nord en bedre tjeneste enn det har vært tidligere, sier helseminister Bent Høie.

Helseministeren er klar på at de siste ukene har vært krevende for flyambulansetjenesten og har skapt usikkerhet i befolkningen. Høie ønsker at beredskapen opprettholdes og styrkes.

Her kan du lese Oppdragsprotokollen fra foretaksmøtet.

Dette er helseministerens krav til helseregionene

  • arbeide for å finne en løsning for et ambulansehelikopter stasjonert i Kirkenes gjennom vinteren 2020. Dette skal erstatte Forsvarets helikopter som i dag er stasjonert midlertidig i Kirkenes. Basert på erfaringene fra dette skal Helse Nord RHF vurdere behovet for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes.
  • arbeide for å få på plass et ekstra jetfly i Tromsø gjennom vinteren 2020. Dette skal avlaste de flyene som kan dekke kortbanenettet. Et jetfly kan ta lengre oppdrag, spesielt til Svalbard, og vil da sikre at kortbanenettet får en styrket beredskap. Jetflyet i Tromsø kommer i tillegg til det jetflyet som allerede står på Gardermoen.

Merkostnader knyttet til ekstratiltakene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter eierandel.

Powered by Labrador CMS