Legemidler og biotek

For første gang viser en fase III-studie med immunterapi en forbedret overlevelse for pasienter med primær leverkreft som ikke kan opereres sammenlignet med Nexavar, som er dagens standardbehandling.

Tecentriq/Avastin-kombo forlenger overlevelsen betydelig for pasienter med alvorlig leverkreft

En kombinasjon av immunterapien Tecentriq og Avastin - begge Roche-medisiner - øker overlevelsen betydelig hos pasienter med primær leverkreft som ikke kan opereres, sammenlignet med standardbehandlingen Nexavar fra Bayer.

Publisert

Den sveitsiske legemiddelgiganten bekrefter at fase III-studien IMbrave150 viser at pasienter som mottar Tecentriq (atezolizumab) og Avastin (bevacizumab) reduserer risiko for død med 42 prosent sammenlignet med Nexavar (sorafenib). De fullstendige resultatene fra studien er imidlertid ikke offentliggjort.

Første immunterapi

Roche sier i en pressemelding at dette er første gang en fase III-studie med immunterapi viser en forbedret overlevelse for pasienter med primær leverkreft (hepatocellulært karsinom) som ikke kan opereres sammenlignet med Nexavar, som er dagens standardbehandling for denne alvorlige kreftsykdommen.

-For første gang på et tiår kommer det nå en behandling som forbedrer den generelle overlevelsen for mennesker med leverkreft som ikke kan opereres sammenlignet med dagens standardbehandling, sier Levi Garraway som er Roche sin medisinske direktør og leder for global produktutvikling. - Tecentriq i kombinasjon med Avastin kan endre behandlingen av denne aggressive sykdommen, og vi samarbeider tett med globale helsemyndigheter i håp om å bringe dette behandlingsalternativet til pasienter så snart som mulig, sier han.

Søker godkjenning i Norge

Leverkreft er ingen utbredt kreftsykdom i Norge. Ifølge tall fra Kreftregisteret er det cirka 80 pasienter i Norge som får lokalavansert eller leverkreft som ikke kan opereres (ikke-resektabel leverkreft) hvert år. På verdensbasis er imidlertid leverkreft en av de hyppigste, i følge FHI. Den rangeres som den 5. hyppigste kreftsykdommen blant voksne menn (7. hyppigst blant kvinner), og det er den nest hyppigste kreftsykdommen man dør av.

Roche sier at de snart vil søke EMA-godkjenning for bruk av denne kombinasjonsbehandling i Norge og EU, og at de skal sende inn data til Statens Legemiddelverk for en helseøkonomisk vurdering i løpet av kort tid. Etter at denne legemiddelkombinasjonen får markedstillatelse fra Legemiddelverket er det opp til Beslutningsforum å godkjenne bruk i norske sykehus

Tecentriq er en såkalt PD-L1 hemmere som blant annet brukes i behandlingen av ikke-småcellet lungekreft. Avastin er et eldre og velprøvd kreftlegemiddel. Det er kjent at en kreftsvulst er avhengig av å kunne lage nye blodårer for å vokse seg større enn 2mm i diameter. Avastin hemmer dette og hindrer dermed at kreftsvulsten vokser ukontrollert.

For første gang på et tiår kommer det nå en behandling som forbedrer den generelle overlevelsen for mennesker med leverkreft, sier Roche sin medisinske direktør Levi Garraway.

Hva er immunterapi?

Immunterapi er en ny type kreftbehandling som forsterker kroppens eget immunsystems egenskaper til å forebygge, bremse og eliminere kreft.

Behandlingen går ut på å trigge eller vekke kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. Det er en rekke ulike immunterapi-metoder som er under utprøving og målretter seg mot ulike mekanismer i kroppen for å få til en slik stimulering av immunsystemet.

Medisinsk fagsjef i immunonkologi i legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb, Ali Areffard, forklarer metoden slik: Kreftcellene har lært seg hvordan de skal lure immunforsvaret ved å kamuflere seg, slik at immunforsvaret slutter å angripe dem. Dermed kan du se på immunterapibehandling som en måte å frata kreftcellene muligheten til å lure immunforsvaret. Se for deg kreftcellene som kamuflerte soldater – immunterapi tar bort kamuflasjen.

Powered by Labrador CMS