Legemidler og biotek

Den norske studien fant at oljebad fra to ukers alder ikke forebygger eksem.

Ny studie: Oljebad forebygger ikke atopisk eksem

Mange barn utvikler atopisk eksem, og mange med atopisk eksem utvikler også matallergi. Den norske studien PreventADALL ble startet for å undersøke om oljebad fra to ukers alder eller tidlig introduksjon av tilleggsføde kunne forebygge atopisk eksem. Resultatene som nå er publisert i The Lancet viser at tiltakene ikke forebygger eksem første leveår.

Publisert

Resultatene av studien er publisert i siste utgave av The Lancet, et av verdens aller mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter

PreventADALL-studien som startet i desember 2014 inkluderte nesten 2400 mor-barn par fra en generell befolkning, altså uten økt risiko for allergisk sykdom. Deltakerne ble inkludert ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska Universitetssykehus i Stockholm.

I studien ble barna tilfeldig trukket til en av fire grupper:

  • Barn som fikk ingen spesielle tiltak
  • Barn som fikk regelmessige oljebad frem til 9 måneders alder
  • Barn som fikk tidlig introduksjon av tilleggsføde ved siden av amming
  • Barn som fikk både oljebad og tilleggsføde

PreventADALL har samarbeidet med BEEP studien i UK, der om lag 1400 barn med økt risiko for atopisk eksem undersøkte om forekomst av atopisk eksem kunne reduseres med daglig fuktighetskrem.

Prestisjetung publisering

I siste utgave av The Lancet, et av verdens aller mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter, viste PreventADALL-studien at ved 1 års alder hadde barna med regelmessig oljebad eller tidlig introduksjon av tilleggsføde (ved siden av amming) ikke lavere forekomst av atopisk eksem enn kontrollbarna.

Tilsvarende rapporterte BEEP studien at daglig fuktighetskrem i første leveår ikke reduserte atopisk eksem ved 2 års alder.

- På den ene siden er vi lei oss for at vi ikke kunne forebygge utvikling av atopisk eksem med disse tiltakene. På den annen side er det kanskje en trøst for foreldre som ikke gjennomførte disse tiltakene sier leder for studien, overlege professor dr. med. Karin C. Lødrup Carlsen.

Spedbarnsperioden er krevende for mange familier, og foreldre hører mye om hva de bør, og ikke bør gjøre for å bedre barnas helse. Derfor er det svært viktig at vi dokumenterer effekten av tiltak før vi gir råd, sier hun. PreventADALL studien har, i likhet med BEEP studien, vist at vi per i dag ikke kan anbefale regelmessig oljebad eller hudkremer for å redusere eksemforekomsten.

Pågående metaanalyse

Sammen med studier fra hele verden med tilsvarende problemstilling inngår PreventADALL-resultatene fra en generell barnebefolkning og BEEP-resultatene fra barn med høy risiko for eksem, i en stor pågående meta-analyse. Slik kan den samlede informasjonen som finnes innen fuktighetsbehandling av huden og forebygging av spedbarnseksem analyseres, for å ende opp med en sikker konklusjon. - Slik det ser ut nå må vi nok lete etter andre type tiltak for å redusere atopisk eksem i befolkningen, sier Lødrup Carlsen.

-Det svært viktig å fremheve at våre studier siktet mot primærforebygging, altså hos friske barn. Dette må ikke forveksles med bruk av fuktighetskrem som behandling av atopisk eksemhud, der nytten av fuktighetskrem er godt dokumentert og svært viktig, sier Lødrup Carlsen.

Om de to forebyggingstiltakene har effekt på matallergi ved 36 måneders alder vet de ikke før sent 2020, da undersøkelsene ikke er ferdige ennå. Men studien har godt håp om å kunne avklare dette i løpet av året.

Takker deltakerne

Lødrup Carlsen ønsker å berømme deltagerfamiliene for deres imponerende innsats for forskningen. De har møtt og møter til mange undersøkelser, gjennomført intervensjonstiltak i en krevende spedbarnsperiode, besvarer spørreskjema og samler biologisk materiale til studien som er planlagt å fortsette godt inn i voksen alder for barna.

-Det er derfor gledelig at innsatsen har bidratt til at resultatene får internasjonal oppmerksomhet i de ledende tidsskriftene i verden, sier Lødrup Carlsen.

Atopisk eksem

Atopisk eksem er en kronisk og tilbakevendende hudsykdom som kjennetegnes ved kløe, tørr hud og utslett.

Typiske kjennetegn på atopisk eksem hos barn er væskende, røde sår og kloremerker i ansiktet og hodet. Det er sjelden eksem i bleieområdet, men eksemutbrudd i lysken er ikke uvanlig.

Opp mot 70 prosent av alle barn med atopisk eksem vokser sykdommen av seg før de er voksne, og hos mange forsvinner eksemet innen 4-årsalderen. Imidlertid kan sykdommen komme tilbake igjen senere.

Kilde: LHL

- På den ene siden er vi lei oss for at vi ikke kunne forebygge utvikling av atopisk eksem med disse tiltakene. På den annen side er det kanskje en trøst for foreldre som ikke gjennomførte disse tiltakene sier leder for studien, overlege professor dr. med. Karin C. Lødrup Carlsen. Foto: Privat
Powered by Labrador CMS