Legemidler og biotek

-Resultatene av denne kombinasjonsbehandlingen er oppsiktsvekkende, sier professor i kardiologi ved OUS, Dan Atar.
-Resultatene av denne kombinasjonsbehandlingen er oppsiktsvekkende, sier professor i kardiologi ved OUS, Dan Atar.

Fikk endelig blåresept: Flere overlever med komboen Aspirin og blodfortynnende medisin

- Aspirin sammen med den blodfortynnende medisinen Xarelto forhindrer dødsfall, hjerneslag og hjerteinfarkt. Det viser en stor studie. Når har denne kombinasjonsbehandlingen fått blå resept for å behandle pasienter med aterosklerose eller åreforkalkning.

Publisert

Det sier Dan Atar. Han er professor i kardiologi ved Oslo Universitetssykehus og beskriver resultatene som overbevisende og “oppsiktsvekkende”. Han mener at kombinasjonsbehandlingen nå bør overveies hos mange pasienter som har åreforkalkning i hjertets kranspulsårer eller i perifere pulsårer.

COMPASS-studien viser at en kombinert behandling med en lav dose Albyl-E (acetylsalisylsyre, Aspirin) og en meget lav dose Xarelto (rivaroksaban) forbedrer overlevelsen og reduserer risikoen for hjerneslag og hjerteinfarkt hos pasienter med koronar- eller perifer arteriesykdom. Dessuten reduseres risikoen for amputasjoner markant for pasienter med åreforkalkning i benene - såkalt røykeben. Man mener at 5-8 prosent av befolkningen mellom 60-69 år har røykebein, såkalt trange blodårer.

Les også: Dan Børge Akerø: - Slik overvant jeg hjerteinfarkten

Oppsiktsvekkende behandlingsresultater

-Resultatene av denne kombinasjonsbehandlingen er oppsiktsvekkende. Det er ikke ofte vi hjerteleger ser slike ekstraordinære effekter av en ny behandling. For man må huske på at pasientene allerede var under god behandling med andre medisiner før de ble med i studien og testet ut denne kombinasjonsbehandlingen, sier Atar.

Han forteller at COMPASS-studien viser at antall dødsfall, hjerneslag og hjerteinfarkt ble redusert med 24 prosent blant pasienter med kronisk og stabil hjerte- og karsykdom. Det var i tillegg en risikoreduksjon på 42 % for slag og 22 % for hjerte- og karrelatert død, sammenlignet med behandling med 100 mg acetylsalisylsyre en gang daglig alene.

- Så mange som en halv million nordmenn bruker hjertemedisiner daglig. Til tross for at denne pasientgruppen ofte er godt behandlet er det stadig behov for enda bedre behandlinger, for dette er en stor og voksende pasientgruppe der nye problemer ofte melder seg etterhvert, sier Dan Atar.

For fem år siden ble Norges ukronede underholdningskonge, Dan Børge Akerø, rammet av et kraftig hjerteinfarkt. Lytt til podcasten der vi møter en vital og energisk Dan Børge sammen med hans behandlende lege, professor Dan Atar til en samtale om hjerteinfarktet og veien tilbake.

Har fått refusjon

-Disse dataene har vært kjent en stund, og nå er det gledelig at helsemyndighetene bare for noen dager siden har gitt kombinasjonsbehandlingen blå resept. Det å gi offentlig refusjon har sittet langt inne hos myndighetene, den burde kanskje ha kommet før, men nå kan fastleger og hjerteleger forskrive behandlingen til sine pasienter, sier Atar.

Det er også viktig å merke seg at i pasientgruppen med perifer karsykdom ble kombinasjonen av alvorlige bivirkninger i ekstremiteter pluss alle større amputasjoner av vaskulære årsaker, signifikant redusert, forteller han.

- Hvilke pasienter har størst nytte av denne kombinasjonsbehandlingen?

- I bunn må man selvsagt ha en etablert sykdom som for eksempel et overlevd infarkt eller et slag eller røykebein. Som forventet vil kombinasjonsbehandlingen også øke blødningstendensen, en liten økning i blødninger fra mage/tarm eller andre organsystemer påvirket imidlertid ikke det overordnede resultatet negativt. Som leger må vi derfor veie fordeler og ulemper om man ønsker ekstra beskyttelse for nye hendelser på bekostning av litt høyere blødningskomplikasjoner. Det er viktig at legene vurderer dette i hvert tilfelle. Mitt råd vil være at man velger ut de pasientene som har en spesiell høy risiko for nye hendelser, sier han.

Du kan lese mer i Felleskatalogen

- Hvordan bør fastlegene følge opp pasientene.

- Fastlegene trenger ikke å gjennomføre flere tester, men legen bør ha en tettere klinisk oppfølging av pasientene. De bør blant annet spørre pasientene om de har økte blødningsfenomener i form av blå flekker i huden, økt forekomst av neseblod eller blødning i tannkjøttet når man pusser tennene.

-På grunn av en noe økt fare for blødninger er det svært viktig at fastlegene gir en rett dosering. Xarelto har et vidt spektrum av indikasjoner og et tilsvarende spektrum av doseringer knyttet til disse indikasjonene. Hjerteflimmerpasienter som bruker Xarelto som monoterapi for å forebygge slag tar for eksempel typisk 20 milligram per dag. Men pasienter som tar kombinasjonsbehandlingen Aspirin og Xarelto skal ikke ha mer enn 2,5 milligram to ganger per dag. Dette er svært viktig å etterleve, sier Atar.

Røykebein-amputasjoner gikk ned

-I en subpopulasjon av COMPASS-studien, nemlig pasienter som hadde perifer karsykdom - såkalt røykebein - fant man signifikant bedre resultater med kombinasjonsbehandlingen. Antallet amputasjoner, som er en fryktet komplikasjon ved denne sykdommen, ble kraftig redusert. Med lave doser av Xarelto og Aspirin er det nå åpnet for bedre behandling for en pasientgruppe som vi hittil har hatt begrenset å tilby, sier professor Dan Atar.

Man mener at 5-8 prosent av befolkningen mellom 60-69 år har røykebein, såkalt trange blodårer. Forekomsten av røykeben er over 20 prosent i aldersgruppen 80+. Globalt er det rundt 200 millioner mennesker som lider av dette. Menn rammes dobbelt så mye som kvinner, og risikofaktorer er spesielt knyttet til røyking, diabetes og høyt blodtrykk. Hjerneslag og hjerteinfarkt er de vanligste dødsårsakene og forekommer tre ganger hyppigere hos personer med trange årer i beina.

Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer består av flere tilstander, med angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag som viktige grupper. Sykeligheten er i hovedsak knyttet til aterosklerose (populært kalt åreforkalkning, red. anm.) forårsaket av fettavleiring (kolesterol) i arteriene. Ved koronar arterie sykdom (CAD) er kransarteriene som fører blod til hjertet rammet. Perifer arteriell sykdom (PAD) er også forårsaket av aterosklerose, innsnevring av arteriene (eller stenose) og obstruksjon av de store blodkarene som forsyner underekstremitetene (bena) med blod. PAD kan forårsake redusert sirkulasjon, ubehag eller smerte i underekstremitetene både ved aktivitet og i senere fase også ved hvile. Personer med arterie sykdom har økt risiko for død og hjerte- og cerebrovaskulær sykdom (Kilde: Statens Legemiddelverk, Metodevarsel).

COMPASS-studien

COMPASS-studien omfattet 27 395 pasienter fra 33 land, der man sammenlignet behandling med 2,5 mg Xarelto 2 ganger daglig sammen med 100 mg Aspirin (acetylsalisylsyre) daglig, med 100 mg acetylsalisylsyre alene en gang daglig.

Studien viser at antall dødsfall, hjerneslag og hjerteinfarkt ble redusert med 24 prosent blant pasienter med kronisk og stabil hjerte- og karsykdom. Det var i tillegg en risikoreduksjon på 42 % for slag og 22 % for hjerte- og karrelatert død, sammenlignet med behandling med 100 mg acetylsalisylsyre en gang daglig alene.

Det betyr at for hver 1000. pasient som er behandlet i nærmere 2 år, kan kombinasjonsbehandlingen forhindre 13 hjerteinfarkt, slag eller dødsfall i denne pasientgruppen, samt 7 dødsfall av hvilken som helst grunn. Behandlingen medførte samtidig 12 blødninger, der de fleste lett kunne behandles.

Røykebein: Hva kan du gjøre selv?

  • Røykestopp er helt nødvendig for å stanse videre utvikling av sykdommen. Hvis du fortsetter å røyke vil sykdommen langsomt forverre seg.
  • Regelmessig trening bedrer blodsirkulasjonen. Belast foten til du får smerter, hvil, og gjenta mange ganger daglig.
  • Plei føttene, sørg for god fothygiene for å unngå sår, og gå gjerne til en fotterapeut.
  • Hvis du har diabetes, sørg for god blodsukkerregulering.

(Kilde: NHI)

Powered by Labrador CMS