Legemidler og biotek

Asieres-avtalen har et potensial på opptil 250 millioner dollar (2,1 milliarder kroner). Ved signeringen kom det inn 42,5 millioner kroner på Photocure sin bankkonto.

Photocure inngår milliardavtale med kinesiske Asieris

Avtalen innebærer at Asieres overtar ansvaret for å utvikle og kommersialisere Photocures produkt Cevira. Cevira kan bli den globale standarden for behandling av HPV-virus. Avtalen med kineserne har en verdi for Photocure på opptil 250 millioner dollar (2,1 milliarder kroner). Ved signeringen kom det inn 42,5 millioner kroner på Photocure sin bankkonto.

Publisert

-Asieres-avtalen innebærer at Photocure kan fokusere på sin visjon om å bli et globalt blærekreftselskap, forteller Dan Schneider som er Photocures president og CEO.

Markedet reagerte svært positivt på nyheten, og på starten av dagen var Photocure aksjen opp hele 35 prosent på Oslo Børs.

Avtalen med Asieres kommer kort tid etter at Photocure kunne melde om en sterk omsetningsvekst i første kvartal for blærekreftlegemidlet Hexvix, særlig i det viktige amerikanske markedet der Hexvix selges under navnet Cysview. Hexvix/Cysview er utviklet for å finne kreft i urinblæren.

Les også: Photocure med sterk topplinjevekst etter kraftig løft i USA

Før det utvikles livmorhalskreft

Cevira er et legemiddel mot lavgradige forstadier til livmorhalskreft. Cevira settes inn som tampong og lyser mot livmorhalsen, samtidig blir det påført medisin - for på den måten å fjerne HPV-viruset og det syke vevet før det utvikler seg til kreft. Cevira består av en praktisk, fullt integrert modul for administrering av legemiddelet og en lysanordning som brukes intravaginalt av gynekologen. Pasienten kan forlate legekontoret umiddelbart etter behandlingen.

Cevira har under kliniske studier vist høy effekt.

Ferdig utviklet vil Cevira benyttes i behandlingen HPV-indusert livmorhalskreft på global basis. Asieres vil i første rekke satse på utvikling i Kina. Deretter står USA og Europa for tur.

Avtalen innebærer at Asieris får ansvaret for produksjonen av Cevira, mens Photocure vil stå for produksjonen av det aktive farmasøytiske virkemidlet.

Blir det en blockbuster?

Cevira ble tidligere referert til som en blockbuster (dvs. har salgsmuligheter på over en milliard dollar), men Photocure har ikke selv vært i stand til å bringe Cevira fremover og ut i markedet. Med denne avtalen kan Photocure høste en del av verdien som et ferdig produkt vil representere.

Viktige kliniske studier står for døren

Dersom alt går etter planen vil fase 3-studiene være ferdige i 2022. Dersom disse er vellykkede, gjenstår myndighetsgodkjenning og markedsføringstilltelse i Kina og andre globale markeder.

Vil fokusere på flaggskipet Hexvix/Cysview

Photocures flaggskip-medikament heter Hexvix/Cysview og retter seg mot blærekreft.

Kreft i urinblæren er den fjerde vanligste formen for kreft blant menn og den åttende vanligste kreftformen blant kvinner. Blærekreft får lite oppmerksomhet i media, men den dreper én norsk pasient daglig, og nærmere 10 000 nordmenn lever med blærekreft. Krefttypen er en av de dyreste å behandle. Hexvix/Cysview er et legemiddel som gjør det lettere å oppdage mer av blærekreften og dermed fjerne mer av den. Dette reduserer sjansen for tilbakefall, og øker sjansen for å forhindre utvikling til mer alvorlig sykdom.

Hexvix/Cysview injiserer i blæren gjennom et kateter. Deretter gjennomføres en cystoskopi (undersøkelse med tynt rør) med blått lys, fremfor det tradisjonelle hvite lyset. Dersom kreft er til stede vil den gløde rødt under det blå lyset. Slik oppdages kreft som ikke er synlig ved bruk av tradisjonell cystoskopi med hvitt lys.

Tidligere har Photocure vært sett på som et rent F&U-selskap. Nå er imidlertid den tiden historie, og selskapet har etter at Dan Schneider avløste Kjetil Hestdal som toppsjef spisset satsingen på urologi og blitt transformert til et mer kommersielt selskap, der målet er å maksimere salg og gi avkastning til sine lojale aksjonærer. Med Asieris-avtalen ser nå selskapets fokus på kommersialisering ut til å bære frukter.

Livmorhalskreft - Den tredje mest vanlige kreftformen blant kvinner

HPV er forkortelse for humant papillomavirus. HPV er den vanligste seksuelt overførbare infeksjon og de fleste som smittes vet ikke at de har hatt en infeksjon. HPV tilhører en gruppe virus som inkluderer mer enn 100 typer. Vel 40 av disse virustypene forekommer i slimhinnen i underlivet. De fleste er ufarlige og gir ingen symptomer. Noen kan forårsake kjønnsvorter og celleforandringer i livmorhalsen, som går tilbake av seg selv eller kan behandles. Noen er kreftfremkallende, de kalles høyrisiko HPV-typer.

Livmorhalskreft, er den tredje mest vanlige kreftformen blant kvinner. Den eneste kjente årsaken til livmorhalskreft er infeksjon med humant papillomavirus (HPV).

I Norge tilbys HPV-vaksinen gratis til jenter og gutter i 7. klasse. For voksne kan leger skrive ut resept på HPV-vaksinen og den kan settes av lege eller sykepleier.

Kilde: Kreftegisteret

Cevira settes inn som tampong og lyser mot livmorhalsen, samtidig som det er påført medisin, for på den måten å fjerne HPV-viruset og det syke vevet før det utvikler seg til kreft. Foto: Photocure
Powered by Labrador CMS