Legemidler og biotek

Lymfekreft: Immunterapistudier med CAR-T og bispesifikke antistoffer dominerte ASH

I dette intervjuet snakker overlege Marianne Brodtkorb om sentrale lymfom-studier som ble presentert på American Society of Hematology. - Konferansen ble på mange måter dominert av studier innen immunterapiene CAR-T og bispesifikke antistoffer. Men det er også mye spennende som skjer innen forskning på konjugerte monoklonale antistoffer som målrettet transporterer en effektiv cellegift direkte til lymfomcellene, sier hun.

Publisert

Her er noen av studiene som hun snakker om:

CAR-T

Zuma-5 studien som undersøker effekten av Yescarta (Axi-cel)

Elara-studien som undersøkte effekten av med Kymriah (tisa-cel), som også har vært testes ut på Radiumhospitalet

Bispesifikke antistoffer

NCT03625037 en fase 1/2-studie av overlege Martin Hutchings fra Rigshospitalet i København

som inkluderte 67 pasienter med relapsert/refraktær Non-Hodgkins lymfom som ble behandlet med epcoritamab

NP30179 en fase I/Ib-studie, som har undersøkt effekt og sikkerhet av glofitamab i pasienter med relapsert/refraktær Non-Hodgkins lymfom. Også denne studien ble ledet av Martin Hutchings.

Konjugerte monoklonale antistoffer

GO29365 en fase Ib/II-studie med polatuzumab vedotin (Polivy) pluss bendamustine og rituximab hos pasienter med relapsert/refraktær storcellete diffuse B-celle lymfom. Studien viser en klar tilleggseffekt av polatuzumab vedotin.

POLARIX en fase 3 studie som undersøkte polatuzumab vedotin (Polivy) i førstelinje med pasienter med storcellet diffus B-celle lymfom (DLBCL). Studien forventes å rapportere data i 2021. Polatuzumab vedotin testes dessuten i kombinasjon med obinutuzumab, venetoclax samt flere bispesifikke antistoffer (mosunetuzumab og glofitamab).

Det har vært en del bekymringer rundt bivirkningen cytokine release syndrom ved bruk av CAR-T, men vi ser at i de nyere studiene har vi lært oss å håndtere bivirkningene bedre, blant annet ved bruk av høydose steroider, forteller Marianne Brodtkorb.

Powered by Labrador CMS