Legemidler og biotek

- Dette er de viktigste lungekreftstudiene på ASCO20

Verdens største kreftkonferanse ASCO er i gang. Nye viktige lungekreftstudier står nærmest i kø for å bli presentert. Med oss for å snakke om lungekreftnyhetene som legges frem på ASCO20 er kreftoverlege og leder i Norsk lungekreftgruppe Odd Terje Brustugun.

Publisert

Her er noen av de studiene vi snakker om

De store og etter hvert så velkjente immunterapiene fra Bristol Myers Scuibb (Opdivo), MSD (Keytruda) og Roche (Tecentriq) har alle flere nye studier.

  • Immunterapikomboen Opdivo + Yervoy som nå har fått FDA-godkjenning)
  • Immunteapikomboen Tecentriq + tiragolumab - Roche sin nye eksperimentelle immunterapi
  • Immunterapi/kjemoterapikombo med Keytruda + kjemoterapi

Og vi snakker om de sentrale biomarkørene - PD-1, PD-L1, EGFR, ALK, KRAS - som har prognostisk verdi for overlevelse hos lungekreftpasienter. Her er det et sterkt fokus i år

Powered by Labrador CMS