Legemidler og biotek

Nå har nå har de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) godkjent en medisinkombinasjon med immunterapiene Opdivo og Yervoy og to behandlinger med kjemoterapi
Nå har nå har de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) godkjent en medisinkombinasjon med immunterapiene Opdivo og Yervoy og to behandlinger med kjemoterapi

Trippelbehandlingen Opdivo, Yervoy og kjemoterapi reduserer risikoen for død med opp til 38 prosent

En medisinkombinasjon med immunterapiene Opdivo og Yervoy og to behandlinger med kjemoterapi reduserer risiko for død med 31% i sammenlignet med kjemoterapi alene blant tidligere ubehandlede lungekreftpasienter. Med lengre oppfølgingstid reduseres risiko for død ytterligere.

Publisert

Det viser data fra CheckMate -9LA studien som skal presenteres på American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Nå har nå har de amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) godkjent denne kombinasjonsbehandlingen som førstelinjebehandling.

Med en median oppfølging på 8,1 måneder reduserte kombinasjonen Opdivo (Nivolumab), Yervoy (ipilimumab) og to behandlinger kjemoterapi risikoen for død (OS) med 31% sammenlignet med kjemoterapi alene blant tidligere ubehandlede lungekreftpasienter.

Økt overlevelse

Med lengre oppfølging - minimum 12,7 måneder - fortsatte kombinasjonen Opdivo + Yervoy + cellegift å vise vedvarende forbedringer i overlevelse i forhold til cellegift alene uavhengig av om kreften hadde uttrykk for biomarkøren PD-L1 eller ikke. Kombinasjonsbehandlingen reduserte da risikoen for død med 38% for pasienter med PD-L1 nivåer under 1% og med 36% for pasienter med PD-L1 nivåer på 1% eller mer sier BMS i en pressemelding.

Bristol Myers Squibb har gjennom CheckMate-227 studien grundig dokumentert at Opdivo og Yervoy alene har gir bedre overlevelse enn kjemoterapi. Forrige fredag ga FDA immunterapikombinasjonen godkjenning som førstelinjebehandling hos pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft med tumorer som testet positivt for PD-L1. FDA-godkjenningen ble gjort på grunnlag av CheckMate-227 studien der kombinasjonen Opdivo og Yervoy ga bedre og lengre totaloverlevelse (OS) enn cellegift.

- Opdivo og Yervoy-kombinasjonen har vist seg å øke overlevelsen hos pasienter med første linje ikke-småcellet lungekreft, og å legge til en begrenset bruk av cellegift kan bidra til å redusere risikoen for tidlig sykdomsprogresjon, sier professor Martin Reck som har ledet CheckMate -9LA-studien.

- Med disse resultatene fra CheckMate -9LA studien har vi nå dokumentasjon på at denne doble immunterapikombinasjonen, når den gis samtidig med to sykluser med cellegift, gir en overlevelsesgevinst - en fordel som ble observert tidlig og som ble opprettholdt ved ett års oppfølging. Etter hvert som dataene blir mer modne, ser jeg potensialet for å forbedre overlevelsesgevinsten over tid, sier Reck.

Dette er Opdivo og Yervoy

Yervoy (Ipilimumab) er et monoklonalt CTLA-4 antistoff som spiller en avgjørende rolle i reguleringen av kroppens naturlige immunforsvar. Når Yervoy blokkerer denne aktiviteten, blir kroppens naturlige immunsystem styrket for å kunne angripe og bekjempe kreftcellene.

PD-1 hemmeren Opdivo (Nivolumab) er et antistoff (en type humant protein) som virker mot kreftceller ved å hindre/blokkere dem fra å binde seg til- og aktivere PD-1 (et molekyl i kroppen). Dersom kreftcellene binder seg til PD-1 vil det hemme immunforsvaret. Nivolumab hjelper kroppen med å reaktivere immunforsvaret og til å bekjempe kreftcellene.

Både Opdivo og Yervoy er godkjent i Norge for behandling av føflekkreft med spredning. Dersom man kombinerer disse to medikamentene har man i kliniske studier sett bedre resultater enn når de gis hver for seg. Behandling med Opdivo kombinert med Yervoy forårsaker oftere og mer alvorlige bivirkninger enn om stoffene gis hver for seg.

Kilde: Kreftlex

Powered by Labrador CMS