Legemidler og biotek

Immunterapi gir gjennombrudd i behandlingen av lungekreftpasienter
Immunterapi gir gjennombrudd i behandlingen av lungekreftpasienter

Lungekreftpasienter lever lenger med immunterapi: - Helt fantastisk, sier ledende norsk kreftlege.

Ny studie gir håp til norske lungekreftpasienter. Effekten av immunterapi er langt mer lovende enn først antatt.

Publisert

Nye data på langtidsoverlevelse for lungekreftpasienter som ble behandlet med immunterapien Keytruda viser at opptil 23 prosent av pasientene som ikke tidligere hadde fått behandling med kjemoterapi, er i live etter fem år.

– Dette er helt fantastisk i lungekreft-sammenheng, sier overlege Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus til Dagens Medisin. – Data fra Kreftregisteret viser at bare 2,7 prosent norske pasienter med lungekreft, avansert sykdom, var i live etter fem år. Da er det klart at 23 prosent, som denne studien viser, er veldig bra, sier Helland.

I Norge får rundt 3000 personer diagnosen hvert år, og hver fjerde time dør en pasient av sykdommen. Åtte av ti tilfeller skyldes tobakk. De fleste som får lungekreft i dag, får diagnosen på et tidspunkt hvor sykdommen ikke lenger kan kureres. Det er denne kreftformen som tar flest liv i Norge.

Betydelig flere som overlever

Prognosene har tradisjonelt vært dårlige. De færreste lever mer enn fem år. Dette er nå i ferd med å snu. Mye har endret seg innen lungekreft-behandling siden 2016, da immunterapi mot sykdommen ble godkjent i Norge.

Nå kan det se ut som om immunterapi kan ha effekt for en større andel av pasientene enn tidligere antatt.

Keytruda og andre nye legemidler styrker kroppens eget immunsystem i bekjempelsen av kreft.

Prognosene har vært svært dårlige. Nesten ingen pasienter lever mer enn fem år. Dette er nå i ferd med å snu takket være immunterapi. immunterapi mot sykdommen ble godkjent i Norge i 2016.

Keytruda vil omsette for 174 milliarder kroner

Keytruda er ikke alene på området, og konkurrerer med legemidler fra Bristol-Myers Squibb og Roche når det gjelder lungekreft og flere andre krefttyper. Dataene som nylig ble lagt frem på ASCO - verdens største kreftkonferanse - vil mest sannsynlig medføre at MSD styrker sin stilling i behandlingen av pasienter med nylig diagnostisert avansert lungekreft. Diagnoseområdet representerer uten tvil den største kommersielle muligheten innen onkologi.

Keytruda gir store inntekter til MSDs. I henhold til tall fra analysebyrået Refinitiv forventes Keytruda å omsette for 87 milliarder kroner i 2019 og hele 174 milliarder kroner i 2024.

Studien, som er kalt Keynote-001 og som ble presentert på ASCO, involverte 550 pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft.

Les mer om immunterapibehandling her.

Les mer om kliniske studier her.

Powered by Labrador CMS