Legemidler og biotek

Kreften forsvant hos alle pasientene i studien som fikk immunterapien Jemperli. Den kunne ikke lenger oppdages hverken ved fysisk undersøkelse, endoskopi, PET-skanning eller MR-skanning. Her er noen av pasientene og legene fra studien: Sascha Roth, patient; Dr. Luis Diaz, Memorial Sloan Kettering; Imtiaz Hussain, patient; Dr. Andrea Cercek, Memorial Sloan Kettering; Avery Holmes, patient; and Nisha Varughese, patient.
Kreften forsvant hos alle pasientene i studien som fikk immunterapien Jemperli. Den kunne ikke lenger oppdages hverken ved fysisk undersøkelse, endoskopi, PET-skanning eller MR-skanning. Her er noen av pasientene og legene fra studien: Sascha Roth, patient; Dr. Luis Diaz, Memorial Sloan Kettering; Imtiaz Hussain, patient; Dr. Andrea Cercek, Memorial Sloan Kettering; Avery Holmes, patient; and Nisha Varughese, patient.

Alle pasientene i studien ble kreftfrie da de fikk immunterapi

Alle 12 pasienter som var diagnostisert med avansert analkreft fikk komplett remisjon etter behandling med immunsjekkpunkthemmeren Jemperli (dostarlimab). Det betyr at kreften er borte og det ikke er tegn på sykdom.

Publisert

Det viser data som ble publisert på det årlige møtet til American Society for Clinical Oncology (ASCO). Studien ble samtidig i New England Journal of Medicine. Forskningen er sponset av legemiddelselskapet GlaxoSmithKline som også har utviklet immunterapien av typen PD-1 hemmer.

Det var en liten studie med bare 12 pasienter med rektal kreft og alle fikk det samme legemidlet - Jemperli. Men resultatene var forbløffende. Kreften forsvant hos hver enkelt pasient. Den kunne ikke lenger oppdages hverken ved fysisk undersøkelse, endoskopi, PET-skanning eller MR-skanning.

I fase 2-studien deltok voksne pasienter med lokalavansert analkreft der kreften hadde en defekt DNA-reparasjonsmekanisme som kallas mismatch repair. En slik defekt finnes hos om lag 5 til 10 prosent hos pasienter med rektale adenocarcinom.

Studien hadde ingen kontrollarm.

Medisinen ble gitt hver tredje uke i seks måneder. Sjekkpunkhemmeren gjorde at pasientenes eget immunsystem kunne oppdage og ødelegge kreften.

Trengte ikke mer behandling

De 12 pasientene hadde fullført behandling med Jemperli og gjennomgått minst 6 måneders oppfølging (intervall, 6 til 25 måneder). Alle 12 pasienter hadde en klinisk komplett respons.

Kurativ standardbehandling består av strålebehandling kombinert med kjemoterapi. Dersom tumor ikke går i komplett remisjon, eller det oppstår tilbakefall, vurderes kirurgi

I studien ble PD1-hemmeren Jemperli gitt i stedet for kjemoradioterapi før eventuell kirurgi. Pasienter som hadde en klinisk komplett respons etter fullført immunterapibehandling ville fortsette uten kjemoradioterapi og kirurgi. Dersom pasientene fikk tilbakefall ville de blitt tilbudt standard kjemoradioterapi og deretter operasjon.

- Ingen av pasientene trengte å bli behandlet med kjemoradioterapi eller måtte gjennomgå kirurgi etter behandling med dostarlimab, og det var heller ingen tilfeller av progresjon eller tilbakefall. Ingen bivirkninger av grad 3 eller høyere er rapportert, skriver forskerne.

Det primære endepunktet som er varigheten av responsen (vedvarende klinisk komplett respons etter 12 måneder) er ikke rapportert. Til dags dato har 4 pasienter hatt 1 år med vedvarende klinisk fullstendig respons etter fullføring av Jemperli alene.

Trenger mer kunnskap

I en lederartikkel kommenterer Dr. Hanna K. Sanoff fra University of North Carolinas Lineberger Comprehensive Cancer Center forskningsartikkelen. Hun beskriver den som «liten, men overbevisende». Hun la imidlertid til at det ikke er klart om pasientene er helbredet. "Veldig lite er kjent om hvor lang tid som trengs for å finne ut om en klinisk komplett respons på dostarlimab er å betrakte som en kur," sier Dr. Sanoff i lederartikkelen.

Powered by Labrador CMS