Legemidler og biotek

Høydepunkter ASCO 2021: Lungekreft

Onkologene Åslaug Helland og Bjørn Henning Grønberg går i dette intervjuet gjennom og diskuterer de viktigste lungekreftstudiene under årets ASCO.

Publisert

Du kan se hele vår dekning av ASCO 2021 her.

Her er studiene de to overlegene og professorene har valgt ut:

IMPower 010 med adjuvant atezolizumab (Tecentriq) :

Lungekreftpasienter som ble behandlet med immunterapien Tecentriq (atezolizumab) etter operasjon og cellegift - såkalt adjuvant behandling - levde lengre uten at sykdommen kom tilbake enn de som kun fikk standardbehandling.

CodeBreaK 100 med KRAS-hemmeren sotorasib (Lumakras)

Amerikanske FDA godkjente sist fredag ​​det første legemidlet som hjelper pasienter med lungekreft som skyldes en genetisk mutasjon i et protein som heter KRAS. Leger og forskere har jobbet i 40 år med å finne en effektiv behandling for denne kreftformen.

Patritumab deruxtecan (Enhertu) mot EGFR-mutert ikke-småcellt lungekreft

Enhertu er et monoklonalt antistoff som frakter med seg en cellegift som leveres direkte til kreften.

PACIFIC fase 3-studien med femårsdata for immunterapien durvalumab (Imfinzi)

Fase 3 strålestudie på småcellet lungekreft i begrenset stadium

Studien sammenliknet høydose stråling en gang daglig vs. standard 2 ganger daglig

Powered by Labrador CMS