Legemidler og biotek

Høydepunkter ASCO 2021: Brystkreft

- OlympiA-studien med PARP-hemmeren Lynparza (olaparib) er den klart viktigste studien på årets ASCO. Den introduserer et helt nytt behandlingskonsept der pasientene manglet effektiv behandling. Det sier Anders Bonde Jensen. Han er overlege og professor på onkologisk avdeling på Aarhus Universitetssykehus.

Publisert

Studien som Bonde Jensen snakker om er OlympiA-studien der PARP-hemmeren Lynparza (Olaparib) ble gitt adjuvant etter operasjon og kjemoterapi.

- Kvinner i høyrisikogruppen med HER2-negativ brystkreft i tidlig stadie som fikk Lynparza etter operasjon reduserte risikoen for tilbakefall og død med 42 prosent, forteller Bonde Jensen. Dette er pasienter som vi tidligere har ansett har blitt optimalt behandlet med kjemoterapi etter operasjon.

Kaplan-Meier-kurvene skiller lag tidlig, med en absolutt forskjell på 8,8% mellom behandlingsarmene etter 3 år, forteller Bonde Jensen.

Data for totaloverlevelse er fortsatt umodne, men færre dødsfall skjedde i olaparib-armen. - På dette tidlige tidspunktet - median på 2,5 år - er det ingen signifikant overlevelseforskjell mellom behandlingsarmene, forteller han.

Han sier at resultatene “er tett på å være behandlingsendrende" (practice changing).

Om lag 5 prosent av kvinner med brystkreft har mutert BRCA-gen. - Resultatene er så gode at vi nok i større grad må teste brystkreftpasientene for BRCA-mutert kreft, men siden gruppen er relativt liten må vi teste mange for å finne denne pasientgruppen, sier han.

Han trekker også frem en fase 2-studie av Talzenna (talozoparib) også det en PARP hemmer.

Dessuten kom det langtidsdata på to CDK4/6 som har vært i bruk i behandlingen i en god tid allerede:

  • Verzenio (abemaciclib) redusere risiko for tilbakefall med 36 prosent
  • MONALEESA-3 studien viste av Kisqali (ribociclib) kom med langtids overlevelsedata hos pasienter med postmenopausal HR+/HER2- avansert eller metastatisk brystkreft.
Powered by Labrador CMS