Legemidler og biotek,   Forskning

Høydepunkter ASCO 2021: Føflekkreft

Studien som fikk mest oppmerksomhet på årets ASCO-konferanse var fase 3-studien RELATIVITY-047 med den nye immunsjekkpunkthemmeren relatlimab. Det forteller overlege Anna Winge-Main når hun oppsummerer de viktigste melanomstudiene på ASCO.

Publisert

I dette intervjuet snakker hun også om lovende studier om bruk av immunterapi før og etter operasjon og om en ny behandling av øyemelanom. Hun snakker også om studie der Ultimovacs sin UV1 vaksine ble kombinert med immunterapien Keytruda (pembrolizumab)

Ny immunterapi

I RELATIVITY-047 ble relatlimab kombinert med Opdivo, som mange melanompasienter i dag får som monoterapi. Resultatene viste at det å legge til relatlimab til Opdivo økte tiden det tok før føflekkreften fortsatte å vokse: tiden til sykdomsprogresjon (PFS) var signifikant lengre med Opdivo og relatlimab sammenlignet med Opdivo alene - 10,1 mot 4,6 måneder.

Winge-Main forteller at standardbehandlingen for pasienter med metastatisk føflekkreft er å kombinere de to immunterapiene Opdivo (nivolumab) Yervoy (ipilimumab) i førstelinje. - Kontrollarmen i RELATIVITY-047 var imidlertid Opdivo som monoterapi og ikke Opdivo pluss Yervoy. Det betyr at vi ikke kommer til å få svar på om Opdivo/relatlimab er mer effektiv en Opdivo/Yervoy, sier hun. Imidlertid forteller studien at toksisiteten av Opdivo/relatlimab er lavere enn for Opdivo/Yervoy.

I Keynote 054 sammenliknet forskerne bruken av immunterapien Keytruda (pembrolizumab) i en adjuvant setting. På ASCO kom treårstall for sykdomsfri overlevelse. - Generelt halverer vi faren for tilbakefall med 50 prosent når vi bruker immunterapi eller målrettet behandling i en adjuvant setting, sier hun. Studien gir også en indikasjon på at å gi pembrolizumab igjen etter tilbakefall har begrenset effekt, forteller hun.

Øyemelanom

Anna Winge-Main snakker også om en fase 3-studie om øyemelanom med legemidlet Tebentafusp. Dette er den første fase 3-studien som viser en overlevelsesfordel i denne sjeldne, men potensielt dødelige kreftformen. - Her er det et stort udekket behov for vi har lite å tilby disse pasientene når sykdommen metastaserer så jeg håper at EMA vil godkjenne legemidlet, sier Winge-Main

Norsk kreftvaksine

Hun snakker også om studien der kreftvaksinen UV1 ble kombinert med immunterapien Keytruda (pembrolizumab).

30 prosent av pasientene med avansert føflekkreft som ble behandlet med kreftvaksinen UV1 i kombinasjon med immunterapien Keytruda fikk komplett respons (CR) og 30 prosent hadde en partiell respons. - Det er jo veldig bra, men siden studien kun inkluderte 20 pasienter skal man være varsom med å trekke de store konklusjonene, sier Winge-Main. Hun forteller at nå er Radiumhospitalet godt i gang med å teste ut kreftvaksinen i en fase 2-studie.

Dette er INITIUM-studien som undersøker effekten av å kombinere UV1 med sjekkpunkthemmerne Yervoy (ipilimumab) og Opdivo (nivolumab) i førstelinjebehandling av 154 pasienter med malignt melanom med spredning.

Powered by Labrador CMS