Legemidler og biotek

En to-medikamentkombinasjon med den eksperimentell sjekkpunkthemmende immunterapien Tiragolumab og Tecentriq, forsinket svulstprogresjonen betydelig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft.
En to-medikamentkombinasjon med den eksperimentell sjekkpunkthemmende immunterapien Tiragolumab og Tecentriq, forsinket svulstprogresjonen betydelig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Roche presenterer første data om sin nye immunterapi i ny lungekreftstudie

En to-medikamentkombinasjon som inkluderer en ny eksperimentell sjekkpunkthemmende immunterapi, forsinket svulstprogresjonen betydelig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Publisert

Det viser data fra en fase-2 studie - CITYSCAPE-studien - som Roche skal presentere i sin helhet på American Society of Clinical Oncology (ASCO) senere denne måneden. I studien ble Roche sitt eksperimentelle legemiddel tiragolumab lagt til den godkjente immunterapien Tecentriq.

Dataene viser at kombinasjonsbehandlingen er mer effektiv enn Tecentriq alene i behandlingen av pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft. Denne kreftformen utgjør 85 prosent av lungekrefttilfellene, mens småcellet lungekreft står for 15 prosent. Lungekreft er kreftformen som tar flest liv i Norge.

Hard konkurranse

Tecetriq konkurrerer med Bristol Myers Squibbs to immunterapier Yervoy og Opdivo samt MSDs Keytruda. Disse tre immunterapiene blokkerer et protein som demper kroppens egen immunrespons mot krefcellene — CTLA4 for Yervoy and PD-1 for Opdivo og Keytruda.

Tiragolumab hemmer et annet protein kalt TIGIT. Roche hevder at blokkering av TIGIT (via tiragolumab) og PD-L1 (via Tecentriq), et beslektet protein av PD-1, sammen vil resultere i større effekt på kreften enn medikamentene ville gjort hver for seg.

Datene som Roche lanserte er som nevnt fra CITYSCAPE-studien - en fase-2 studien med 135 pasienter med ikke-småcellet lungekreft som testet positivt på PD-L1. Data tyder i følge Roche på at PD-L1 kan være en av de viktigste immunhemmende faktorene innen flere kreftformer. Hemming av PD-L1-interaksjoner kan forhindre T-celle-undertrykkelse i svulstens mikromiljø.

Behandling med tiragolumab og Tecentriq reduserte svulstene hos litt under en tredel av tidligere ubehandlede pasienter med metastatisk lungekreft. Det er det dobbelte av responsraten på 16 prosent som er observert med Tecentriq alene.

Kombinasjonsbehandlingen resulterte i en progresjonsfri overlevelse - det vil si overlevelse uten tilbakefall - på 5,4 måneder sammenlignet med 3,6 måneder for Tecentriq alene.

Lungekreft er den nest hyppigste kreftform hos både menn og kvinner i Norge. På verdensbasis er lungekreft den vanligste kreftformen. Årlig får om lag 3000 nordmenn lungekreft og denne kreftformen utgjør ca 10 prosent av alle nye krefttilfeller i Norge. Lungekreft er kreftformen som tar flest liv i Norge.

Powered by Labrador CMS