- Vi har en god tradisjon i Norge med samarbeid mellom offentlig og private aktører som blant annet har gitt oss full barnehagedekning, og det virker som om regjeringen nå er villig til å kaste dette over bord, sier Karita Bekkemellem, adm.dir. i NHO Geneo.
- Vi har en god tradisjon i Norge med samarbeid mellom offentlig og private aktører som blant annet har gitt oss full barnehagedekning, og det virker som om regjeringen nå er villig til å kaste dette over bord, sier Karita Bekkemellem, adm.dir. i NHO Geneo.

- Et ideologisk og politisk angrep vi ikke tidligere har opplevd i Norge

- Dette et ideologisk og politisk angrep som vi ikke tidligere har opplevd i Norge der en regjering går til angrep på viktige leverandører av helsetjenester til noen av de svakeste brukergruppene. Jeg synes det er trist at dette kommer fra sosialdemokrater. Det er også et angrep mot alt det næringslivet vårt står for med å skape nye arbeidsplasser og gode tilbud til befolkningen, sier Karita Bekkemellem

Publisert Sist oppdatert

Slik kommenterer den nye sjefen i NHO Geno-sjefen nyheten om at Regjeringen har nedsatt "Nullprofittutvalget" som skal se på hvordan kommersielle aktører kan fases ut av ulike velferdstjenester og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. - Det er helt feil medisin for Norge, mener Bekkemellem.

Her er oversikten over de private bransjene som kan bli rammet:

  • Sykehus og klinikker

  • Sykehjem

  • Barnevernsinstitusjoner

  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  • Barnehager

  • Asylmottak

Skroter velferdsmiksen

- Vi har en god tradisjon i Norge med samarbeid mellom offentlig og private aktører som blant annet har gitt oss full barnehagedekning, og det virker som om regjeringen nå er villig til å kaste dette over bord, sier hun.

Bekkemellem har ståltro på at samarbeidet mellom offentlig og privat sektor innen helse, det vi kaller en velferdsmiksen, er helt avgjørende i møte med utfordringene vårt velferdssamfunn står overfor. Velferdsmiks er noe vi har lang tradisjon for i Norge, og det er en suksessoppskrift vi må bygge videre på og videreutvikle, sier hun.

Hun forteller at oppnevnelsen av det såkalte "Nullprofittutvalget" var en tøff nyhet å få som nybakt NHO-geneo sjef.

- Men dette inspirerer meg til å ta tak. Jeg er blitt kjent med mange av våre medlemmer og jeg gleder meg til å vise arbeiderpartipolitikerne at det de beskriver som “helseprofitører” ikke stemmer.

Karita Bekkemellem har en lang historie bak seg som toppolitiker. I 2000-2001 var hun statsråd og leder av Barne- og familiedepartementet i den første Stoltenbergregjeringen. Hun var i 2001–05 medlem og fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. I Jens Stoltenbergs andre regjering var hun fra 2005 til 2007 statsråd og leder for Barne- og likestillingsdepartementet. Hun var også leder av Arbeiderpartiets kvinnebevegelse.

Bekkemellem var en forkjemper for “Barnehageforliket” som satte målet om full barnehagedekning i løpet av 2005, og som er regnet som en av tidenes mest vellykkede likestillings- og velferdsreformer i Norge med offentlig-privat samarbeid. Kommunene fikk lovfestet plikt til å tilby barnehageplasser og plikt til å likebehandle kommunale og private barnehager.

- Nå går regjeringen i en full reversering av denne sentrale velferdsreformen med disse fundamentale angrepene. Jeg vil invitere statssekretær for kommunal- og distriktsministeren Gunn Karin Gjuel (Ap) til å møte Norlandiabarnehagene og Inspira for å se med egne øyne hvor høyt kvalitativt tilbud de leverer, sier Bekkemellem.

NHO Geneo samler bredden i helse- og velferdsnæringen og har rundt 1.050 medlemmer og 18.500 årsverk. Ideen med å forme en ny landsforening i NHO innenfor helse og omsorg startet en god stund tilbake. Bakgrunnen var å vurdere hva som er beste organisering for medlemmene, styrke trepartssamarbeidet og bidra til bedre helsetjenester gjennom samarbeid.

Legemiddelselskaper, medisinskteknisk utstyr, treningskjeder, barnehager, asylmottak, sykehus og klinikker, sykehjem, bedriftshelsetjeneste, barnevernsinstitusjoner, kiropraktorer og brukerstyrt personlig assistanse er eksempler på bransjer og tjenester som inngår i landsforeningen.

Powered by Labrador CMS