Hvordan flytte høyspesialisert kreftbehandling ut av sykehusene og dit pasientene bor?

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med den nye nasjonale kreftstrategien som kommer i 2024. Et av temaene som skal behandles der er hvordan norsk helsevesen skal lykkes med flere desentralisert behandlingstilbud? Er det mulig i en situasjon der retningen går mot mer presisjonsdiagnostikk og presisjonsmedisin?

Publisert Sist oppdatert

Med oss for å svare på det er:

  • Daniel Heinrich, leder og overlege, Norsk Onkologisk Forening og Sykehuset Innlandet HF

  • Fredrik Altmeier, administrerende direktør, Siemens Healthineers og

  • Thomas Axelsen, leder samfunnspolitisk seksjon, Kreftforeningen

Dagens kreftstrategi kom i 2018 og mulighetene innen diagnostikk og behandling og ikke minst de digitale mulighetene har endret seg mye gjennom blant annet videoteknologi og kunstig intelligens.

Daniel Heinrich forteller at kreftpasienter vil bo hjemme og følges opp lokalt så mye som mulig. Den politiske ambisjonen er å flytte flere tjenester nærmere pasientene. Både for å gi pasienten anledning til å være mer hjemme, men også for å redusere behandling på sykehus.

I dag opplever mange kreftpasienter ofte et fragmentert kreftforløp med mange og lange reiser for diagnostikk, behandling og oppfølgning, forteller Fredrik Altmeier i Siemens Healthineers.

- I tiden fremover vil vi få tilgang til mer anvendelig utstyr som kan fjernstyres, og bedre beslutningsstøtteverktøy basert på kunstig intelligens. Teknologi vil åpne for nye arbeidsmåter og muliggjøre mer helhetlige behandlingsforløp. Tjenester som må være sentralisert i dag, kan vil kanskje kunne tilbys desentralt om allerede få år, sier han.

Det er derfor avgjørende at den nye nasjonale kreftstrategien tar høyde for at vi i nær fremtid vil ha mulighet til å etablere en kreftbehandling som er vesentlig annerledes enn i dag sier Thomas Axelsen i Kreftforeningen.

- Selv om ny teknologi er viktig og bra, kan teknologi aldri bli en god erstatning for fagfolk, understreket Daniel Heinrich. Skal vi ha verdens beste kreftbehandling må vi også ha fagfolk - leger og sykepleiere i verdensklasse. Han tror imidlertid at bruk av ny teknologi kan bidra til at det blir lettere å rekruttere fagfolk til mindre sykehus som i dag sliter med å tiltrekke seg fagfolk.

Powered by Labrador CMS