Helseminister Ingvild Kjerkol sier at det er for tidlig å spekulere i hvilke konsekvenser det såkalte "Nullprofittutvalget" vil få for private helseaktører. - De har hatt en tilsvarende utredning i Sverige. Der kom det ingen lovendringer eller budsjettgrep, sier Kjerkol.

- For tidlig å spekulere om hvilke konsekvenser nullprofittutvalget vil få for private helseaktører

Helseminister Ingvild Kjerkol sier hun ikke vil spekulere i hvilke konsekvenser det såkalte "nullprofittutvalget" vil få for de private helseaktørene. Hun avviser at det representerer et brudd på sosialdemokratisk politikk.

Publisert Sist oppdatert

I et intervju med HealthTalk sier administrerende direktør i NHO Geneo Karita Bekkemellem at regjeringens oppnevning av det såkalte nullprofittutvalget i forrige uke er et ideologisk og politisk angrep vi ikke tidligere har opplevd i Norge og et angrep på svake pasienter og brukergrupper.

Her svarer helseministeren på hvilke konsekvenser hun mener at dette utvalget vil få.

- I forrige uke nedsatte Regjeringen et utvalg - som skal se på hvordan kommersielle aktører kan fases ut av ulike velferdstjenester og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Hvilke konsekvenser vil det få for helsetjenestene i Norge?

- Det er alt for tidlig å spekulere i det. Dette er et oppdrag som Kommunalministeren har etablert, det er hans ansvar å sette ned utvalget som er en del av budsjettavtalen med SV. Det som er viktig for meg er at helsetjenesten gjennom de regionale helseforetakene inngår gode avtaler med private aktører slik vi gjør det og har gjort det i nesten alle tider. Avtalene må være langsiktige og sikrer pasientene god kvalitet på den behandlingen som det offentlige finansierer.

Tilsvarende utredning i Sverige

- Karita Bekkemellem, nytilsatt sjef for NHO Geneo, kaller dette for et brudd på sosialdemokratisk politikk gjennom de siste 30-40 årene hvor fokus har vært å etablere en velferdsmiks. Hva er din kommentar til det?

- Jeg vil ikke si at det å sette ned et utvalg er et brudd med sosialdemokratisk politikk. Nå har de hatt en tilsvarende utredning i Sverige. Der kom det ingen lovendringer eller budsjettgrep som følge av den utredningen. Så får vi se hva denne utredningen gir oss av svar. Det er uansett viktig at når det offentlige inngår avtaler om privat utført behandling at det er god kvalitet på den tjenesten som blir levert og at vi er sikre at ressursene brukes på det de er ment å skulle gå til, nemlig pasientbehandling.

Powered by Labrador CMS