Har tillit til hverandre: Veronika Barrabes er daglig leder i Novartis, styreleder i LMI og styremedlem i NHO. Terje Rootwelt er administrerende direktør i Helse Sør-Øst og medlem av Beslutningsforum.
Har tillit til hverandre: Veronika Barrabes er daglig leder i Novartis, styreleder i LMI og styremedlem i NHO. Terje Rootwelt er administrerende direktør i Helse Sør-Øst og medlem av Beslutningsforum.

- Vil øke tilliten til Systemet for nye metoder - leverer tiltakspakke til helseministeren i oktober

- Intervjuer vi gjorde i forbindelse med arbeidet med evaluering av Systemet for nye metoder viser at det er en bred støtte for at vi har dette prioriteringssystemet, men også at det har manglende tilit. Jeg vil imidlertid ikke gå så langt å bruke ordet tillitskrise.

Publisert Sist oppdatert

Det fortalte Jens Plathe fra Proba Samfunnsanalyse under et møte på Arendalsuka. Plathe ledet arbeidet med å evaluere Systemet for nye metoder.

Gjensidig

Probarapporten slår fast at pasienter, helsepersonell og legemiddelindustri mangler tillit til systemet, blant annet fordi beslutningene er kortfattede og gir lite informasjon om hvilke hensyn som er tatt og hvordan de er avveid.

- Vi har også registrert at mistilliten i noen grad er gjensidig, det vil si at representanter fra nye metoder mener det tidvis har vært anvendt en retorikk der de eksterne interessentenes posisjoner og meninger om faglige spørsmål søkes redusert til å være et uttrykk for deres interesser, forteller han.

Hemmelige priser rokker ved tilliten

- Systemet for nye metoder er både et system for prioritering og forhandling. Fokuset ligger på forhandlingsdimensjonen og siden legemiddelprisene er hemmelige får utenforstående lite innsikt i prioriteringsdimensjonen, mener Plathe.

Han forteller at det i begrunnelsen til de tre avslagene til hjertelegemidlet Vyndaqel ikke var mulig å lese ut hvordan prioriteringskriteriene er anvendt. Etter tre avslag i Beslutningsforum ble imidlertid legemidlet innført i juni.

- Dette skaper utfordringer for tilliten til Systemet for nye metoder - ikke minst hos pasienter og pårørende når Beslutningsforum velger å si nei til nye legemidler. Det ville vært interessant å få innsikt i hva ja-beslutninger koster helsevesenet, og hvorfor et legemiddel fikk nei når begrunnelsen er at prisen er for høy, sier Plathe.

Vil bygge tilliten

Terje Rootwelt er administrerende direktør i Helse Sør-Øst og medlem av Beslutningsforum. Han er opptatt av å øke tilliten og legitimiteten til Systemet for nye metoder.

- Tillit er noe av det jeg er stolt av med i det norske samfunnet og når det slås fast i rapporten at vi ikke har tillit tar jeg det veldig alvorlig. Men tillit er selvsagt ikke noe vi kan vedta oss til i Beslutningsforum. Tillit må fortjenes, mens samtidig er det vanskelig å ha full åpenhet når vi får fortelle om prisen på legemidlene - det blir mye svartsladding i dokumentene, sier han.

Veronika Barrabes er daglig leder i Novartis, styreleder i LMI og styremedlem i NHO. Slik forklarer hun hvorfor rabattene som legemiddelindustrien gir i prisforhandlingene med Sykehusinnkjøp ikke kan være offentlige. - Vi har en forvaltningslov som skal sikre at tilbud til det offentlige blir gode, og det gjør at det hverken innen legemidler eller veiutbygging er full transparens i priser og tilbud som vil komme konkurrentene i hende. Når vi gir gode rabatter til norske sykehus ønsker vi heller ikke at den prisinformasjonen skal lekke til andre land og dermed kunne stoppe mulighetene for å gi betydelige rabatter i Norge, sier Barrabes.

Rootwelt sier at Beslutningsforum kunne blitt mer populært ved å si ja til alle legemidlene. - Men selv Norge er ikke så rikt at vi kan si ja til alle medisiner, og alle legemidler er heller ikke kostnadseffektive. Men vi jobber med å forbedre oss, ikke minst ved å redusere tiden det tar å innføre legemidler. Han legger til at halvparten av de 414 dagene det tar i gjennomsnitt å innføre et legemiddel skyldes at Legemiddelverket ikke får nok informasjon fra legemiddelfirmaene til å gjøre metodevurderingene.

- Vi jobber også med å involvere klinikere og pasienter og kommer i oktober til å presentere et helhetlig forslag med tiltak til helseministeren, sier Rootwelt.

Powered by Labrador CMS