Legemidler og biotek,   Politikk

Kritisk: Senterpartiets Kjersti Toppe prøvde å få regjeringspartiene med på et kompromiss som går ut på at Stortinget ikke lovfester Beslutningsforum nå men utsetter beslutningen inntil det er kommet på bordet en evaluering av ordningen.
Kritisk: Senterpartiets Kjersti Toppe prøvde å få regjeringspartiene med på et kompromiss som går ut på at Stortinget ikke lovfester Beslutningsforum nå men utsetter beslutningen inntil det er kommet på bordet en evaluering av ordningen.

Flertall i Stortinget for lovfesting av Beslutningsforum

Til tross for massiv kritikk går regjeringspartiene på Stortinget inn for å lovfeste Beslutningsforum.

Publisert

Dette ble klart da Helse- og omsorgskomiteen i dag avga innstillingen til regjeringens omstridte lovforslag. Saken skal endelig voteres over i Stortinget den 13. desember, men alt tyder på at representantene vil følge anbefalingen fra sine respektive partier.

Kritisk stortingshøring

Stortinget fikk lovforslaget fra regjeringen i vårsesjonen. Kort tid etter gjennomførte Helse-og omsorgskomiteen en Stortingshøring. Hvis man skal oppsummere denne høringen var det bare Beslutningsforum selv som var for Beslutningsforum. Alle andre fra Legeforeningen til samtlige pasientorganisasjoner var imot. Dette medførte at regjeringspartiene gikk med på å utsette behandlingen av lovforslaget til høstsesjonen. Vi kan konkludere at denne utsettelsen ikke har endret regjeringspartienes standpunkt i saken. Resultatet er at regjeringspartienes og opposisjonen med AP, SV og SP står steilt imot hverandre.

Stig Slørdahl som leder Beslutningsforum kan notere seg at det er flertall i Stortinget for lovfesting av Beslutningsforum
    
   
   
    Foto: HealthTalk
Stig Slørdahl som leder Beslutningsforum kan notere seg at det er flertall i Stortinget for lovfesting av Beslutningsforum Foto: HealthTalk

De rød-grønne vil ikke lovfeste

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe er den som tydeligst har vært mot en lovfesting av Beslutningsforum.

- Det var en veldig kraftig kritikk av Beslutningsforum under høringen i våres. Alt fra legemiddelindustri til den minste pasientorganisasjonen var imot lovfesting. Det samme var Legeforeningen og Sykepleierforbundet. De eneste som talte varmt for Beslutningsforum var de Regionale Helseforetakene - altså Beslutningsforum selv. Jeg mener at det burde fått regjeringspartiene til å forstå at lovfesting ikke er en god idé. Det fortalte Kjersti Toppe til HealthTalk kort tid før komiteen avsluttet sitt arbeide med innstillingen.

Toppe forsøkte til det siste å få til et kompromiss med regjeringspartiene som gikk ut på at Stortinget ikke lovfester Beslutningsforum i denne omgang men utsetter beslutningen inntil det er kommet på bordet en evaluering av hele ordningen. - Det var dette som mange av høringsinstansene ba om. Flere påpekte at vi må ha et system for prioritering, men at dagens system ikke er bærekraftig og man har ikke tillit til det, sier Toppe.

Senterpartiet og Toppe fikk imidlertid ikke med seg regjeringspartiene på å utsette vedtaket inntil hele ordningen var evaluert. I stedet ble det et tydelig partipolitisk skille mellom regjeringspartiene på den ene siden og de rød-grønne på den andre siden.

Har ikke de rød-grønnes tillit

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støtter at det finnes et nasjonalt system for prioritering i spesialisthelsetjenesten, og er ikke kategorisk imot at et slikt system reguleres i lovverket. Imidlertid mener disse medlemmer at en lovfesting, med utgangspunkt i hvordan systemet for nye metoder fungerer i dag, er uklokt.

De rød-grønne sier i innstillingen at systemet for nye metoder preges av manglende legitimitet både blant helsepersonell, i helsenæringen og i store pasientgrupper. De mener videre at lovforslaget innebærer en begrensning i adgangen til å klage på beslutningene. De tre partiene ber derfor regjeringen gjennomføre og legge frem en helhetlig evaluering av systemet for nye metoder, og på grunnlag av evalueringen legge frem en egen sak for Stortinget med forslag til endringer av systemet.

Powered by Labrador CMS