Legemidler og biotek

Ingen av studentene som besvarte Apotekforeningens spørreundersøkelse mener det er vanskelig å få jobb etter endte studier.

Gode jobbmuligheter etter farmasistudiet

Farmasistudentene har sterk tro på et godt arbeidsmarked. 93 prosent mener at det er lett å få jobb etter utdanningen. Det viser en undersøkelse blant årets farmasistudenter, som Apotekforeningen har gjennomført.

Publisert

Apotekforeningen sendte i høst ut spørreundersøkelsen til alle landets studiesteder som tilbyr farmasiutdanning. 93 prosent av de som besvarte undersøkelsen mener at det er lett å få jobb etter utdanningen. Ingen av studentene ser på det som vanskelig å få jobb etter endte studier.

Farmasøytmangel

- Der er fortsatt mangel på farmasøyter i Norge, noe som gjør at en nyutdannet farmasøyt er svært attraktiv på jobbmarkedet. Mange velger å jobbe som farmasøyt i apotek, men det er også mulig å jobbe i legemiddelindustrien, på sykehus, i offentlig forvaltning eller med forskning og undervisning. I tillegg er det bra lønn, og mange får muligheter for lederansvar i ung alder, sier adm. direktør og farmasøyt Per T. Lund i Apotekforeningen.

Videre sier 95 % at de har valgt farmasistudiet blant annet fordi de liker å jobbe med mennesker. Farmasøyter jobber allsidig, og for mange består en stor del av hverdagen av å snakke med folk som trenger legemidler og veiledning.

Undersøkelsen viser også at 74 % av studentene mener utdanningen har høy status.

- En farmasøyt har stor kunnskap om legemidler, hvordan de lages og hvordan medisinen virker i kroppen. I tillegg til å gi råd og veiledning til pasientene, er del av jobben også å gi råd til annet helsepersonell, for å styrke pasientsikkerheten. Farmasøytens kunnskap er viktig for folkehelsen, sier Lund.

Powered by Labrador CMS